Elevarbeid: Argumenterende tekst av 4.- 6. trinn

Elevarbeid: Argumenterende tekst av 4.- 6. trinn Denne uken har vi jobbet med å skrive argumenterende tekster på 4. – 6. trinn. Elevene valgte seg hver sin påstand som de skulle skrive om. Vi startet med å fylle ut en mal for å planlegge og strukturere teksten vår. Etter at vi hadde en god plan […]

Elevarbeid: «Historical figures» av 4.-6. trinn

Elevarbeid: «Historical figures» av 4.-6. trinn 4. – 6. klasse har jobbet mye med hvordan vi skriver saklige tekster i år. I forrige uke skrev vi «5 paragraph essay» i engelsken. Her valgte elevene seg en engelskspråklig kjent person som de skulle skrive om. 5 paragraph essay består av fem avsnitt. Det første avsnittet skal […]