Elevarbeid: «Slik gjekk det til..» 1.-3. trinn

Elevarbeid: «Slik gjekk det til..» 1.-3. trinn På 1.-3. trinn har vi dei siste vekene arbeidd med eit prosjekt der alle elevane har fått same oppgåve. Dei har alle lest og prata om kva som kjenneteikner «slik gjekk det til»-forteljingar og sett på kva for ordlyd og setningar som går att. Vi tok ein felles […]