Lunsjmeny uke 5

Kategori: Aktuelt

Meny uke 4

Mandag:

 • Noodles with scampi and chicken (Pad Thai) – Nouilles aux scampis et poulet (Pad Thai)
 • Noodles with Asian vegetables – Nouilles aux légumes asiatiques
 • Soup of the day – Soupe du jour

Tirsdag

 • Beef meatballs, tomato sauce and French fries – Boulettes de bœuf, sauce tomate et frites
 • Chickpea balls in tomato sauce – Boulettes de pois chiche, sauce tomate
 • Soup of the day – Soupe du jour

Onsdag

 • Ricotta and spinach tortellini – Tortellini ricotta épinards
 • Soup of the day – Soupe du jour

Torsdag

 • Baked salmon, chorizo, spinach and wheat risotto – Saumon au four, chorizo, épinards et risotto de blé
 • Wheat risotto with vegetables and parmesan – Risotto de blé aux légumes et parmesan
 • Soup of the day – Soupe du jour

Fredag

 • Chili con carne, red beans and basmati rice – Chili con carne, haricots rouges et riz basmati
 • Chili sin carne
 • Soup of the day – Soupe du jour
 • Pancakes – Crêpes

For special diets, please ask the personnel!
Changes possible during the week.
Pour les régimes spéciaux, s’il vous plaît demander au personnel! Changements possibles pendant la semaine.

Flere innlegg:

Nyhetsbrev #7

Februar er en måned som alltid raser av gårde. I tillegg til å være en kort måned har vi jo også hatt vinterferie, derfor blir

Lunsjmeny uke 10

Meny uke 10 Mandag Turkey cordon bleu, butternut gratin, parmesan – Cordon bleu de dinde, gratin de butternut, parmesan. Vegetarian cordon blue – Cordon bleu

Lunsjmeny uke 9

Meny uke 9 Denne uka blir litt utenom det vanlige ettersom DNSB er alene på campus og skolekjøkkenet er stengt. Klassene har derfor fått ansvaret