Ansatte

Administrasjon

Rektor

Øyvind Berg

E-post: rektor@dnsb.be
Tlf: +32 485993990

Spes.ped.koordinator, IKT-ansvarlig, faglærer ungdomstrinn

Marthe Nilsen

Kontaktlærere

Kontaktlærer 1.-2. trinn

Rebekka Bjørbekk

Kontaktlærer 7.-10. trinn

Stig Morten Eggesvik

Kontaktlærer 5.-6. trinn

Anita Vikhals

Faglærere

Faglærer småskoletrinn, elevrådskoordinator

Thomas Tidemann

E-post: thomas@dnsb.be

Fransklærer, faglærer ungdomstrinn

Bjørg Martinsen

Assistenter

Skolebibliotekar, assistent

Sofie Augensen