Ansatte

Administrasjon

Rektor

Anita Vikhals

E-post: rektor@dnsb.be

Kontaktlærere

Kontaktlærer 1.-5. trinn

Mathilde Momrak Kjeldås

Kontaktlærer 1.-5. trinn

Kine Brandrud

Kontaktlærer 7.-10. trinn

Pierre Pouech

Faglærere

Svensklærer

Christel Persson

Faglærer ungdomstrinn

Lasse Jacobsen

Faglærer ungdomstrinn

Camilla Andreassen

Assistenter

Skolebibliotekar, assistent

Sofie Augensen