Trinnene

bilde__0006_Om skulen - 1.-2.trinn-min

1.-2. Trinn

På 1.-2. trinn finner vi de yngste elevene på skolen. Skoleåret 2019/2020 har vi ti elever fordelt på de to trinnene. Fire førsteklassinger og seks andreklassinger. Vi fokuserer på tett oppfølging av den første lese- og skriveopplæringen, og til å gjøre elevene trygge på å bruke språkene sine både på campus og i dagliglivet. Vi opplever at de nye elevene våre raskt føler seg trygge både på skolen og i klassen vår, ettersom elevene som har gått i klassen tidligere er flinke til å ta ansvar og initiativ for at alle skal føle seg godt mottatt.

De fleste timene i uka har vi to lærere i gruppa. Dette gjør at vi får fulgt opp elevene tett og har god tid til å arbeide med både det sosiale og det faglige. Vi bruker både klasserommet og de nydelige uteområdene våre som undervisningsrom. Bruk av iPad og de nye smarttavlene våre er også populært. Ellers er det mye stasjonsundervisning og lekbasert læring hos oss. Vi utnytter de mulighetene vi har til å samarbeide med de andre skolene på campus, med utgangspunkt i rammefaktorene vi har (som læreplan, norsk lovverk osv.). Hver onsdag bruker vi en halv dag ute i naturen rundt campus. Vi har en flott skog vi bruker å gå til der vi kan grille pølser på bål, klatre i trær, knytte vennskapsbånd gjennom lek og ikke minst få en annen tilnærming til fagstoffet enn vi gjør i klasserommet.

bilde__0005_Om skulen - 3.-6.trinn-min

3.-6. Trinn

På mellomtrinnet er vi 2 kontaktlærere og 13 elever.

Det beste med å gå på mellomtrinnet er at vi har vår egen elevbedrift! «The Norwegian Dragons – TND» I løpet av året har vi flere arrangement for å tjene penger. I år har vi bla. laget masse forskjellig mat som vi har solgt, og vi skal arrangere diskotek for de andre elevene på skolen. Med pengene vi får inn på disse aktivitetene reiser vi på turer til forskjellige byer i nærheten av oss. Elevene får være med å bestemme hvor vi skal reise, og planlegger turene selv. De forbereder også faglig innhold om plassene vi skal besøke. Tidligere har vi bla. besøkt Mons, London, Amsterdam og hatt en hel uke hvor vi reiste rundt i Normandie og lærte om 2. verdenskrig.

Gjennom dette prosjektet får elevene virkelige erfaringer å knytte læringen til. De setter opp budsjetter, lager plakater, sender mailer til både ledelse ved skolen og foreldre. Før alle turer må de finne ut hva som er å se der vi skal dra, de lærer om plassen, landet, EU og andre ting som er relevant. De må sette opp tidsplaner, studere togtabeller, snakke både engelsk og fransk underveis på turen, og vi besøker viktige landemerker, eller kirkebygg og snakker om arkitektur og historie på plassene vi besøker.

Vår erfaring er også at elevene elsker dette arbeidet. De er veldig motiverte til å jobbe, og det har skapt et veldig godt samhold i klassen. Alle vil gjøre sitt beste, og de støtter og hjelper hverandre for at bedriften skal få best mulig resultat.

bilde__0004_Om skulen - 7.-10.-min

7.-10. Trinn

På ungdomstrinnet har vi en fådelt klasse bestående av 14 elever. Vi har et temafokusert arbeid der vi jobber i et tverrfaglig perspektiv. Vi øver på se et tema i en større sammenheng, hvor vi arbeider med å knytte fagene nærmere hverandre slik at elevene får et helhetsbilde. Vi utnytter vår tilstedeværelse i Belgia gjennom relevante ekskursjoner og turer. Disse turene bruker vi både til forarbeid og etterarbeid i klasserommet.

Hos oss har hver elev en Macbook som vi benytter i skolearbeidet. Her produserer vi tekster, regnskap, filmer og annet skolearbeid. I tillegg har vi de fleste lærebøkene som smartbok på nett. Her er det mulig å få teksten lest opp. I matematikk bruker vi smartøving der elevene gjør arbeidsoppgaver over nettet og læreren får beskjed hva hver enkelt mester eller må arbeide mer med.

Hver høst reiser vi på språktur til England sammen med de andre skolene på campus. Her får vi øvd på engelsk uttale, opplevd spennende kultur og besøkt historiske landemerker. Turen er også viktig for å knytte vennskap med andre elever og kulturer på campus.

Søke skoleplass? 🎓

Ønsker du å søke skoleplass på Den norske skolen i Brussel? Målet vårt er alltid å være det naturlige skolevalget for norske familier i området rundt Brussel. Hos oss er elevene del av det største norske skolemiljøet i Belgia! Ring eller send e-post dersom du ønsker mer informasjon.

Søknad om skoleplass gjøres via iskole: dnsb.iskole.net/soker