Trinnene

bilde__0006_Om skulen - 1.-2.trinn-min

1.-3. Trinn

På 1.-3. trinn finner vi de yngste elevene på skolen. Her fokuserer vi på tett oppfølging av den første lese- og skriveopplæringen, og til å gjøre elevene trygge på å bruke språkene sine både på campus og i dagliglivet. Vi opplever at de nye elevene våre raskt føler seg trygge både på skolen og i klassen vår, ettersom elevene som har gått i klassen tidligere er flinke til å ta ansvar og initiativ for at alle skal føle seg godt mottatt.

Ofte har vi to lærere i timene. Dette gjør at vi får fulgt opp elevene tett og har god tid til å arbeide med både det sosiale og det faglige. Vi bruker både klasserommet og de nydelige uteområdene våre som undervisningsrom. Bruk av iPad og de nye smarttavlene våre er også populært. Ellers er det mye stasjonsundervisning og læring basert på lek. Vi utnytter de mulighetene vi har til å samarbeide med de andre skolene på campus, med utgangspunkt i rammefaktorene vi har (som læreplan, norsk lovverk osv.). Hver onsdag bruker vi en halv dag ute i naturen rundt campus. Vi har en flott skog vi bruker å gå til der vi kan grille pølser på bål, klatre i trær, knytte vennskapsbånd gjennom lek og ikke minst få en annen tilnærming til fagstoffet enn vi gjør i klasserommet.

bilde__0005_Om skulen - 3.-6.trinn-min

4.-7. TRINN

Elevene synes at det beste med å gå på mellomtrinnet er at de har sin egen elevbedrift! «The Norwegian Dragons – TND» I løpet av året har vi flere arrangement for å tjene penger. Ofte laget vi forskjellig mat som vi selger, og vi arrangerer diskotek for de andre elevene på skolen. Med pengene vi får inn på disse aktivitetene reiser vi på turer til forskjellige byer i nærheten av oss. Elevene får være med å bestemme hvor vi skal reise, og planlegger turene selv. De forbereder også faglig innhold om plassene vi skal besøke. Tidligere har vi bla. besøkt Mons, London, Amsterdam og hatt en hel uke hvor vi reiste rundt i Normandie og lærte om 2. verdenskrig.

Gjennom slike prosjekter får elevene knyttet klasseromsundervisningen til virkeligheten. De setter opp budsjetter, lager plakater, sender mailer til både ledelse ved skolen og foreldre. Før alle turer må de finne ut hva som er å se der vi skal dra, de lærer om plassen, landet, EU og andre ting som er relevant. De må sette opp tidsplaner, studere togtabeller, snakke både engelsk og fransk underveis på turen, og vi besøker viktige landemerker, eller kirkebygg og snakker om arkitektur og historie på plassene vi besøker.

Vår erfaring er også at elevene elsker dette arbeidet. De er veldig motiverte til å jobbe, og det har skapt et veldig godt samhold i klassen. Alle vil gjøre sitt beste, og de støtter og hjelper hverandre for at bedriften skal få best mulig resultat.

bilde__0004_Om skulen - 7.-10.-min

8.-10. Trinn

På ungdomstrinnet er vi en sammensveiset gruppe som jobber på tvers av alder. Rent faglig jobber vi i et tverrfaglig perspektiv hvor vi ønsker å se tingene i sammenheng med hverandre. Den nye læreplanen opererer med begrepene kjerneelementer og dybdelæring, og dette åpner opp for spennende arbeidsformer som stasjonsundervisning, prosjektfordypning, ekskursjoner, samarbeid med andre skoler, bruk av digitale hjelpemidler og mye mer. At vi bor i et annet land gir oss store muligheter. Vi kan lære hvordan andre land fungerer og vi kan se Norge litt utenfra.

I Brussel har vi mange norske stasjoner som vi kan besøke eller invitere til oss. Når det kommer tilreisende folk fra regjeringen og Stortinget, kan vi be dem om et møte. Vi har hatt undervisningsopplegg med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, vi har hatt opplegg med Forsvaret og deltatt på ulike aktiviteter som f.eks minnemarkeringer ved Grimbergen Airfield.

I den franskspråklige delen av Belgia har vi muligheten til å bruke språket som vi lærer på skolen. Selv om belgierne her er ganske gode i engelsk, forsøker vi å stimulere elevene til å prøve seg på fransk på butikken og i dagliglivet.

Ungdomstrinnet har jo et stort mål som kommer tydelig til uttrykk i 10.klasse gjennom eksamen. Våre arbeidsformer og vårt fokus på temaene, klargjør elevene til den avsluttende eksamen. Eksamen hos oss er helt lik den som avlegges i Norge. Vi tilpasser og tilrettelegger for at elevene skal oppleve mestring og se fremgangen i egen utvikling.

Ungdomstrinnet har en læresetning som sier at «Et godt klassemiljø er et godt læringsmiljø!». Vi har fokus på god samhandling, gode relasjoner og felles møtepunkter på fritiden. De foresatte organiserer aktiviteter som pizzakveld, bowling, turer m.m. I tillegg er vi jo heldig som har Sjømannskirken i nærheten som også bidrar med aktiviteter. Sjømannskirken organiserer også konfirmasjon for de dette gjelder på ungdomstrinnet.

Søke skoleplass? 🎓

Ønsker du å søke skoleplass på Den norske skolen i Brussel? Målet vårt er alltid å være det naturlige skolevalget for norske familier i området rundt Brussel. Hos oss er elevene del av det største norske skolemiljøet i Belgia! Ring eller send e-post dersom du ønsker mer informasjon.

Søknad om skoleplass gjøres via iskole: dnsb.iskole.net/soker