Om skolen

Skolen forside

Den norske skolen i Brussel (DNSB) er en fådelt skole med flott beliggenhet i naturskjønne omgivelser på et internasjonalt campus i Waterloo, like sør for Brussel. Det tar ca 20 minutter å kjøre fra Brussel til Waterloo med bil.

De siste årene har elevtallet på skolen variert mellom ca 40-50 elever fordelt på 1.-10. trinn. Skolen har et dyktig personale med høy faglig kompetanse bestående av rektor, syv lærere og to assistenter. Den høye lærertettheten på DNSB er helt unik sammenlignet med hva som er vanlig på de fleste andre skoler. Det gir personalet vårt større mulighet til å gi tett oppfølging og tilpasse opplæringen til hver enkelt elevs behov. Høy lærertetthet gjør det også mulig for oss å sette sammen mindre grupper dersom det er behov for å intensivere et opplegg. På DNSB vil barnet ditt bli sett og tatt vare på. Vi ønsker å gi elevene våre en liten smak av den hjemmefølelsen som kan være viktig å ivareta dersom de skal bo noen år i utlandet. Vi gir elevene trygghet i form av at de får beholde mye av det kjente, selv om skoledagen deres i Belgia på ingen måte blir helt lik den de var vant med i Norge.

Som norsk skole i utlandet har vi rett på hjelp fra Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) fra Norge dersom vi har elever som trenger ekstra oppfølging. PPT gir kun timer og veiledning til godkjente norske utenlandsskoler. Det er dessverre ikke slik at de timene en elev har blitt tildelt fra PPT i sin hjemkommune automatisk blir med når eleven flytter. Vi har et tett og godt samarbeid med PPT-utland og regelmessige møter over skype. I tillegg kommer PPT på skolebesøk opp til to ganger i året. Dersom en elev har ekstra behov er skolens spes.ped.koordinator bindeledd mellom foreldre, skole og PPT.

DNSB er en fådelt skole. Det betyr at flere trinn er slått sammen til en klasse. Vanligvis har vi hatt fire klasser bestående av 1.-2. trinn, 3.-4. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Elevtallet og alderssammensetningen er grunnlaget for gruppesammensetningen hvert år. Vi har alltid elevene i fokus og sørger for tettest og best mulig oppfølging hvert skoleår. Vi har i tillegg mulighet for å ta inn svenske elever.

Søke skoleplass? 🎓

Ønsker du å søke skoleplass på Den norske skolen i Brussel? Målet vårt er alltid å være det naturlige skolevalget for norske familier i området rundt Brussel. Hos oss er elevene del av det største norske skolemiljøet i Belgia! Ring eller send e-post dersom du ønsker mer informasjon.

Søknad om skoleplass gjøres via iskole: dnsb.iskole.net/soker