Dragon Wisdom

dragonwisdom-logo

Høsten 2020 ble fagfornyelsen innført, og et viktig prinsipp for de nye læreplanene er at elevene skal få rom til å gå mer i dybden på de ulike fagene, se sammenhenger mellom fagområder og utvikle evnen til å reflektere og tenke kritisk. Som en del av dette, ble det bestemt at tre tverrfaglige temaer skulle inn i læreplanene, og at disse temaene skal jobbes med på tvers av ulike fag der det er naturlig og mulig. De tre temaene tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer og dilemmaer, og er: «folkehelse og livsmestring», «demokrati og medborgerskap» og «bærekraftig utvikling». Målet er at elevene gjennom arbeid med disse temaene skal forstå sammenhengen mellom handlinger og valg, og hvordan de kan finne fremtidsrettede løsninger gjennom kunnskap og teknologi.

DNSB har utarbeidet en helt egen tilnærming til fagfornyelsen og den tverrfaglige tematikken som vi kaller Dragon Wisdom. Vi har kommet frem til ti ulike temaer som hver dekker sin egen måned gjennom skoleåret, og som alle på hver sin måte dekker en eller flere biter av de tre overordnede, tverrfaglige temaene fra læreplanen. Blant våre temaer er «teknologi», «naturen vår», «identitet», «konflikt» og «demokrati». Her jobber vi hver måned på tvers av de fagene som er mest nærliggende til hvert tema, og skaper produkter som vi på slutten av hver måned viser frem, forteller om og fremfører trinnvis i samling med alle trinn på skolen. Dette er en fin måte å få inn faglig kunnskap på, både for de som lærer den bort, og for de som får lære av sine medelever, på tvers av aldersgrupper. Dessuten er det stor læring og mestringsfølelse i det å stå foran et publikum, som vi nå får øve på jevnlig. For hver måned legger vi ut en rapport fra denne samlingen, som dere kan finne under «Elevenes hjørne». Gå gjerne inn på disse sidene — kanskje er det noe dere også kan lære her?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA