Foreldreinfo

Nyheter 📰

Bli oppdatert med siste nytt

17. mai på DNSBrussel

17. mai på DNSBrussel Hvert år samarbeider vi på DNSBrussel med Den norske foreningen i Belgia og Den norske skolen på SHAPE om å arrangere

Ungdomstrinnet i Normandie

Ungdomstrinnet i Normandie Ungdomstrinnet har endeleg gjennomført den etterlengta turen til Normandie! Det har vore ein svært lærerik tur saman med ungdom frå Tyskland, USA,

Tur til NATO HQ for ungdomstrinnet!

Tur til NATO HQ for ungdomstrinnet! Måndag 23. januar var ungdomstrinnet på DNS Brussel og DNS SHAPE på tur til NATO sitt hovudkvarter i Brussel.

Ny i Waterloo? 👪

ny-i-waterloo-min

For mange er det et stort steg å flytte vekk fra Norge til et helt nytt land. De fleste familier som flytter ned hit kommer fordi en eller flere i familien har fått jobb i Belgia. Ofte er arbeidsplassen flink til å legge til rette for mye av det praktiske, både når det gjelder valg av bosted og bolig. Men mye må man også finne ut av på egenhånd. Det belgiske byråkratiet kan oppleves som en stor kontrast sammenlignet med hva man er vant til i Norge. Da kan det være greit med litt ekstra hjelp i starten. Den norske skolen i Brussel tilbyr i samarbeid med FAU egen fadderfamilie til alle nye familier som er i flyttefasen. Fadderfamilien kan bidra med nyttig informasjon om de mange små praktiske tingene som gjør det lettere for familien å komme på plass i Belgia.

Det er ikke bare for de voksne det er mye nytt å tenke på. Noen ganger opplever vi at spesielt de eldste elevene i enkelte tilfeller føler at det kan være tungt å forlate gode venner og det som er kjent og kjært hjemme i Norge. Elever som føler det slikt kan ha vanskelig for å motivere seg for skolebytte. Derfor tilbyr vi også fadderordninger for nye elever som et tiltak for å gjøre overgangen til ny skole lettere for tilflyttende elever som måtte ønske et slikt tilbud. Da vil eleven kontaktes på ønsket digital plattform av en eller flere av sine nye klassekamerater.

» Vi er en familie på fire som bodde nesten fire år i Waterloo. Den eldste sønnen vår gikk alle årene på DNSB, mens yngstemann startet skolen der og fikk ett og halvt år på DNSB. Det var en fantastisk tid og en utrolig positiv opplevelse for familien. DNSB er en fådelt skole med tett lærerkontakt og oppfølgning. De tilbød både engelsk og fransk, noe gutta har tatt med seg videre til Norge. Siden vi visste at vi bare skulle bo der i noen år valgte vi et norsk tilbud som også gjorde overgangen til skolen i Norge enklere. Vi anbefaler DNSB på det sterkeste «

Stine, Forelder 2013-2016

«Ønsker du en skole som ser barnet ditt, følger opp og tilrettelegger er dette riktig skole. Har hatt barn på skolen i over 4 år og er kjempefornøyd. Engasjerte lærere har hjulpet og tilrettelagt når det har vært lagt frem ønsker om høyere nivå i språkfag eller lignende situasjoner. Trygge lærere har tatt med seg klasser på opplevelsesrike turer og hjulpet barna til å utvikle seg ikke bare faglig, men også kulturelt. Mine barn har fått seg internasjonale venner gjennom lek i friminuttene, skolesamarbeid og lunsjen de spiser sammen på slottet. Da går all snakk på engelsk og både barna og lærere får nye bekjentskaper på tvers av skolene og lærer nye kulturer å kjenne. Selv har jeg fått et nettverk av internasjonale venner fra store deler av verden, men om man synes det norske er trygt og godt er også dette fullt ut mulig. Dette er en skole som tilbyr det beste fra begge verdener.»

Vigdis, Forelder 2014-2019

«Her er det plass, rom og utviklingsmuligheter for alle barn! Takk for at dere har gitt mine barn en trygghet, et godt læremiljø og utvikling hvor overgangen til og fra Norge er faglig ivaretatt. Flott at Regjeringen også har gitt norske barn i utlandet mulighet til å lære det nasjonale språket gjennom den norske skolen. Det gir en ekstra trygghet å vite at skulle man gå seg bort eller havne på feil buss så kan man gjøre seg forstått og kunne søke hjelp! Mine barn har lært norsk, engelsk og fransk fra første dag som de nå har tatt med seg videre. Jeg sier som Grete Knudsen: » dagens ungdom har ikke bare røtter – de har også føtter» Lærer vi mer om og av andre kulturer blir verden ikke så fremmed.»

Veronica, Forelder 2013-2015 & 2016-2018

FAU 📰

FAU-min

På Den norske skolen i Brussel har vi et aktivt FAU. I tillegg til å organisere og administrere alt i fra avslutningsgaver, skolegensere og annet praktisk arbeide, er FAU i tett dialog med skolen for å bringe frem ønsker, spørsmål og meninger enten til skolen eller til styret. FAU har jevnlige møter med rektor og sørger også for å ha representanter som deltar på styremøter.

I løpet av skoleåret samarbeider også FAU med foreldregruppen ved EEBA (PTA). Sammen organiserer og gjennomfører de diverse arrangementer som blant annet Halloweenfeiring og karneval. I tillegg arbeider begge foreldregruppene tett med skolene og bistår under mange faste fellesarrangementer skolene ved campus samarbeider om.

FAU og PTA gjør også en viktig jobb med å bringe foreldrene på tvers av skolene ved campus tettere hverandre.
Foreldregruppene samarbeider blant annet om å invitere til jevnlige kaffetreff på morgenkvisten, mens noen ganger arrangeres også ost- og vinkvelder.