Elevarbeid: Forteljingar frå 1.-2. trinn

Elevarbeid: Forteljingar frå 1.-2. trinn Kvar dag har vi på 1.-2. trinn ekstraopplegg i både norsk og matematikk etter ønske frå føresette. Dette er noko det ikkje blir forventa at alle elevane gjer og at ein ikkje treng å gjere det kvar dag. Denne veka har vi brukt på å skrive ein tekst med utgangspunkt […]