Elevarbeid: Samer og andre minoriteter av 4.-6. klasse

Elevarbeid: Samer og andre minoriteter av 4.-6. klasse I læreplanen for samfunnsfag står det bla. at elevene skal kunne: Gjøre greie for hvordan de nordiske statene og Russland trekte grensene på Nordkalotten mellom seg frem til første halvdel av 1800-tallet, og hvordan dette påvirket kulturen og levevilkårene til samene og forholdet samene hadde til statene. […]