Dragon Wisdom

Dragon Wisdom I november har temaet for Dragon Wisdom vært konflikter. Dette er et tema som går igjen i læreplanen, og et av skolens overordnede mål er at elevene skal lære seg å løse konflikter. I samfunnsfag skal elevene ikke bare lære seg hva konflikter er, men de skal også forstå hvorfor konflikter har oppstått […]