Dragon Wisdom

Kategori: Elevenes hjørne

Dragon Wisdom

I november har temaet for Dragon Wisdom vært konflikter. Dette er et tema som går igjen i læreplanen, og et av skolens overordnede mål er at elevene skal lære seg å løse konflikter. I samfunnsfag skal elevene ikke bare lære seg hva konflikter er, men de skal også forstå hvorfor konflikter har oppstått og oppstår, og hvordan de har blitt og blir håndtert. I KRLE er det fokus på at elevene skal kunne håndtere konflikter og å kunne kommunisere med respekt om store og små spørsmål knyttet til alt fra skolehverdagen til selve meningen med livet eller utfordringer og konflikter i storsamfunnet. Her er det altså veldig mye vi kan jobbe med og mange ulike innfallsvinkler til temaet. Nedenfor kan dere se hva de forskjellige klassene har valgt å ha fokus på.

1.-3. klasse:

På 1.-3. trinn ble vi veldig nysgjerrige på hva FN var etter vi hadde FN-dagen, og derfra ble veien kort inn til FNs menneskerettighetskonvensjon og barnekonvensjonen da vi skulle velge fokusområde for november. Vi har spesielt fokusert på barnerettighetene, og har blant annet brukt Røde Kors sine nettsider for å lære mer om disse. For å få til tverrfaglig aktivitet, valgte vi å lage et stort «veggmaleri» (på papirrull) i samarbeid, der elevene selv fikk velge hvordan de skulle illustrere fire ulike bolker av rettigheter som barn har. Den første bolken var «beskyttelse», der det ble malt krig og konflikt, som barn har rett til beskyttelse fra, og det ble malt trygge rammer som «et hjem» og «en familie» som beskytter. I tillegg har vi også lært at barn har rett til beskyttelse mot narkotika, og snakket litt om hva det egentlig er, at barn ikke kan bli brukt som soldater i krig, og at flyktningbarn har rett på beskyttelse. I denne forbindelse har vi også lært hva en flyktning er og hvorfor noen må flykte.

Den andre bolken var «utdanning», og her ble det malt en skole, en bokhylle og bøker, fordi alle barn har rett til å gå på skole. Her har vi lært hvordan noen barn faktisk ikke har en skole å gå på, og vi synes vi er heldige som har en så fin skole å gå på! Vi har også snakket om hvordan noen barn i noen land må jobbe slik at de ikke får gått på skole.

Den tredje bolken hadde fokus «ytringsfrihet», som er et nytt ord vi har lært oss denne måneden. Her ble det malt noen som gikk i demonstrasjonstog, og mange roperter. Dette fordi alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Elevene hadde her mange gode ideer til hva man faktisk kan eller bør si ifra om, og hvem man kan og bør si ifra til. Vi har tatt opp begrep som parlament og Stortinget, statsminister, president og konge, og valg, demokrati og organisasjoner fra tidligere i høst, og det er flott å se hvor mye elevene reflekterer!

Den siste bolken dreide rundt «diskriminering». Dette er også et nytt begrep vi har lurt veldig på hva betyr, og nå kan. Her ble det malt ulike former for forskjellsbehandling, som at noen med gult hår fikk mer godteri enn de med brunt hår bare på grunn av hårfargen, og at noen jenter fikk mindre penger enn noen gutter, bare på grunn av kjønn, som for øvrig også er et nytt begrep vi har lært hva betyr denne måneden.

Elevene ville gjerne ha en quiz på slutten, så vi delte ut røde og grønne lapper til publikum som da svarte på et knippe ja/nei-spørsmål. Kanskje elevene husker noen av spørsmålene og kan stille dem til dere der hjemme?

4.-7. klasse:

Elevene i 4.-7. klasse var med en gang tydelig på at de ønsket å lære om en konflikt som har vært opp igjennom historien. De hadde flere forslag, bla. Napoleon og slaget i Waterloo, begge verdenskrigene og Israel-Palestina konflikten. Valget falt til slutt på 1. verdenskrig.

Vi startet med å lære om hendelsesforløpet for krigen. Vi brukte spesielt mye tid på bakgrunnen for krigen, hva skyttergraver er og hvordan forholdene var for soldatene som var der. Vi lagde tankekart, brukte forskjellige nettsider, leste tekster, læreren fortalte, vi så filmer og vi øvde på å ta notater og å skille ut hvilken informasjon som var viktig å formidle videre. Når vi hadde gått gjennom hendelsesforløpet og følte vi hadde en god oversikt, diskuterte vi hvilket produkt vi ville lage til denne månedens Dragon Wisdom. Vi ble ganske raskt enige om at vi ville gjøre noe som vi ikke har gjort før, og da falt til slutt valget på å lage en nettside med informasjon om krigen. Anita (læreren) satte som krav at det vi lagde skulle være på engelsk, så da måtte vi skrive alt som skulle på nettsiden vår på engelsk. Vi syntes også at en nettside var en god ide siden vi liker å lære om historiske ting og å lage produkter knyttet til dette, og da kan vi senere legge ut andre ting vi lærer om på den sammen nettsiden.

Vi satt opp en lang liste med tema vi skulle skrive om og hadde flere diskusjoner og avstemninger om hvordan nettsiden skulle se ut. Litt av grunnen til at vi valgte 1. verdenskrig var også at vi ville reise på en tur, og Belgia har flere spennende plasser man kan besøke i forbindelse med 1. verdenskrig. En av disse er Ypres. Vi kommer til å skrive mer om turen vår til Ypres snart, så det er bare å følge med her på Elevbloggen. Her er noen smakebiter av det vi så som hadde med 1. verdenskrig å gjøre:

Vi brukte masse bilder vi tok på turen til å legge ut på hjemmesiden vår, og vi har jobbet masse med å lage gode tekster om 1. verdenskrig og alt vi har lært. Trykk her for å se hjemmesiden vår!

Vi fikk ikke til forsiden helt slik som vi ville. Vi ville egentlig ha all informasjonen vi har skrevet på forsiden, men det fikk vi ikke til dessverre. Hvis dere trykker inn på en av informasjonssidene kan dere velge «All posts», og da får dere se alle de forskjellige informasjonssidene vi har skrevet. Evt. så kan dere gå rett dit ved å trykke her.

Det er mulig å legge igjen kommentarer til oss på siden vår. Hvis dere har lyst til å gjøre det så blir vi veeeeldig glade! Vi håper dere liker nettsiden vår og at dere kan lære noe nytt av den!

Her er litt bilder fra fremføringen vår i dag:

8.-10. klasse:

Denne uken avsluttet vi arbeidsområdet vårt om konflikter, konfliktløsning og FN. Elevene i 8.klasse skrev om temaet på tentamen i norsk. Vi gleder oss til å vise resultatene av skrivingen til de andre elevene senere.

Vi har i perioden markert FN-dagen, diskutert konflikter rundt om i verden, studert tekster om temaet og lest nyheter. Noen ganger er vi heldige med tidspunktet for temaene våre fordi akkurat da vi snakket om verdens nyeste land, Sør-Sudan, så kom meldingen om statskupp i nabolandet Sudan.

Konflikter knyttet til regioner, økonomi, religioner og mellom land, kan ofte ende opp i voldelige konflikter og her spiller FN en viktig rolle som konfliktløser. At klimautfordringen kan føre til konflikter og flyktningestrømmer høres kanskje rart ut, men i fremtiden frykter man at store folkemasser vil flykte fra ulevelige forhold.

En av oppgavene som elevene skrev til tentamen, heter «En flyktnings dagbok». Her har flere elever skrevet sterke og realistiske tekster om hvordan en flyktning opplever kriser i forbindelse med konflikter.

Flere innlegg:

5.-7. klasse i Paris!

5.-7. klasse i Paris! 5.-7. klasse har sin egen elevbedrift. Hele året har vi jobbet og hatt forskjellige arrangement for å tjene penger slik at

Matematikkens dag

Matematikkens dag 12. juni gjennomførte DNSB sammen med DNS SHAPE vår årlige mattedag på SHAPE! Det har blitt en tradisjon på slutten av skoleåret at

Musikkinstrumentmuseum og buldretur

Tirsdag 13.juni gikk turen inn til Brussel for 5.-10 trinn, for å besøke Musikkinstrumentmuseet og senere til en buldrehall.  Musikkinstrumentmuseet ligger på høyden, Les Monts

Stop Motion og programmeringsdag

Mandag 19. juni arrangerte DNS Brussel Stop Motion og programmeringsdag for hele skolen!  For oss som skole er det viktig at vi satser på fremtidens