Elevarbeid: Forteljingar frå 1.-2. trinn

Elevarbeid: Forteljingar frå 1.-2. trinn Kvar dag har vi på 1.-2. trinn ekstraopplegg i både norsk og matematikk etter ønske frå føresette. Dette er noko det ikkje blir forventa at alle elevane gjer og at ein ikkje treng å gjere det kvar dag. Denne veka har vi brukt på å skrive ein tekst med utgangspunkt […]

Elevarbeid: Heimeskule for 1.-2. trinn

Heimeskule for 1.-2. trinn – dei to første vekene Som alle andre skular her i Belgia og i Noreg er vi òg stengt og elevane har heimeskule. Vi veit ikkje kor lenge dette vil vare, men både vi vaksne og elevane er einige om at det går fint med skule på denne måten òg. I […]