Elevarbeid: «Frosty the snowman» på 1.-3. trinn

Elevarbeid: «Frosty the snowman» på 1.-3. trinn På 1.-3. trinn har vi sett filmen «Frosty the Snowman» med engelsk tale. Vi har arbeidd med filmen gjennom prosjekt. Elevane fekk vere med å kome med forslag til kva for ulike prosjekt vi kunne ha. Bok, faktaplakat, film, teikneserie og film var noko av forslaga som kom. […]

Elevarbeid: Forteljingar frå 1.-2. trinn

Elevarbeid: Forteljingar frå 1.-2. trinn Kvar dag har vi på 1.-2. trinn ekstraopplegg i både norsk og matematikk etter ønske frå føresette. Dette er noko det ikkje blir forventa at alle elevane gjer og at ein ikkje treng å gjere det kvar dag. Denne veka har vi brukt på å skrive ein tekst med utgangspunkt […]