Elevarbeid: «Frosty the snowman» på 1.-3. trinn

Kategori: Elevenes hjørne

Elevarbeid: «Frosty the snowman» på 1.-3. trinn

På 1.-3. trinn har vi sett filmen «Frosty the Snowman» med engelsk tale. Vi har arbeidd med filmen gjennom prosjekt. Elevane fekk vere med å kome med forslag til kva for ulike prosjekt vi kunne ha. Bok, faktaplakat, film, teikneserie og film var noko av forslaga som kom. Elevane fekk deretter velge kva for eit av desse prosjekta dei skulle vere med på. Nokre har derfor laga ein teikneserie, nokon har laga bøker og nokon har laga ein StopMotionMovie. Filmen og teikneserien endte med å bli ganske lik då begge gruppene ønska å lese inn kva som skjedde, men kva gjer vel det?

Elevane har styrt prosjektet på eigenhånd og vi har prøvd å prate engelsk under rettleiing og samtalar vi har hatt om prosjektet. Vi har derfor fått utfordra oss ein del på språket, sjølv om nokre samarbeidar på norsk. Her ser de resultatet. Elevane er veldig fornøgde og det er vi vaksne òg!

Teikneserie med lyd

To av guttene på 1. trinn valgte å lage en tegneserie med lydinnspilling. Dei har først laga dei ulike teikningane dei trengte. Deretter tok dei bilete med iPaden som dei la inn i appen iMovie. Til slutt har dei fortalt historia til kvart bilete over. Veldig kjekt å sjå elevar på 1. trinn så sjølvsikre at dei ikkje ønskjer å gå igjennom kva som skal seiast før dei går for å ta opp lyd.

It’s the snowman. With a life some day. And the two of them get fixing him alive with a special hat.
They took the train to another place.
The snowman was broken. Santa Clause fixed him. A girl took the hat on the snowman.
On the Northpole.

Teiknefilm

Denne filmen blei førsøkt laga i appen Stop Motion, men vi fann ut at iMovie passa betre til teikningane som var laga. På denne gruppa hadde vi éin elev frå 1. trinn og to elevar frå 3. trinn. Dei har prøvd seg litt fram for å finne ut kva som var enklaste måte å lage bileta på. Dei enda med å teikne ulike scener på ark. Desse tok dei bilete av og la på lyd til slutt.

Bok

To elevar frå 2. trinn valde å skrive bok. Dei opplevde at det var vanskeleg å vite korleis ein skriv ord sjølv om dei veit korleis vi seier dei, spesielt når vi ikkje har arbeidd med alle orda som skal skrivast. Likevel har dei fått skrive mykje og kome seg godt på veg i boka. Bøkene skal skrivast ferdig heime, etter initiativ frå elevane sjølve. Her er i alle fall starten på ei av bøkene. Legg merke til at dei ha vald å skrive både på norsk og engelsk slik det er mogleg for fleire å lese dei.

Flere innlegg:

5.-7. klasse i Paris!

5.-7. klasse i Paris! 5.-7. klasse har sin egen elevbedrift. Hele året har vi jobbet og hatt forskjellige arrangement for å tjene penger slik at

Matematikkens dag

Matematikkens dag 12. juni gjennomførte DNSB sammen med DNS SHAPE vår årlige mattedag på SHAPE! Det har blitt en tradisjon på slutten av skoleåret at

Musikkinstrumentmuseum og buldretur

Tirsdag 13.juni gikk turen inn til Brussel for 5.-10 trinn, for å besøke Musikkinstrumentmuseet og senere til en buldrehall.  Musikkinstrumentmuseet ligger på høyden, Les Monts

Stop Motion og programmeringsdag

Mandag 19. juni arrangerte DNS Brussel Stop Motion og programmeringsdag for hele skolen!  For oss som skole er det viktig at vi satser på fremtidens