Elevarbeid: Regnboger og bamsar

Elevarbeid: Regnboger og bamsar Over heile verda lagar barn regnboger til trøst og oppmuntring for å vise at «alt blir bra», at det er håp og at vi skal vinne over koronaviruset. Regnbogen blir plassert i eit vindauge eller ein annan synleg plass. Vi har òg fått med oss at mange barn plasserar ein bamse […]

Elevarbeid: Heimeskule for 1.-2. trinn

Heimeskule for 1.-2. trinn – dei to første vekene Som alle andre skular her i Belgia og i Noreg er vi òg stengt og elevane har heimeskule. Vi veit ikkje kor lenge dette vil vare, men både vi vaksne og elevane er einige om at det går fint med skule på denne måten òg. I […]