Stasjoner: Samene

Stasjoner: Samene Dei tre siste vekene har vi arbeidd med samane og andre minoritetar når vi har hatt stasjonar med heile skulen. Dei ulike gruppene har arbeidd fram mot kvar sine produkt; plakat med kva som er typisk for samar, lassokasting, avisartikkel, informasjonsfilm, five point essay og intervju. Gruppe 1: Gruppe 1 var dei som […]

Stasjoner: Julerim

Stasjoner: Julerim Dei tre siste vekene har vi hatt jul som tema når vi har hatt norskstasjonar. Gruppe 1 har arbeidd med rim og skulle lage rim om jul. Dei har både måtte lært og øvd på kva rim er generelt og laga teikningar som passar til rima sine. Alle fire framførte rima sine i […]

Stasjoner: Hvordan er julenissens dag 24. desember?

Stasjoner: Hvordan er julenissens dag 24. desember? Dei tre siste vekene har vi hatt jul som tema når vi har hatt norskstasjonar. Gruppe 4 har hatt i oppgåve å skrive ei forteljing om kva julenissen gjer på sjølve julaftan. Dei delte seg inn i tre grupper og skreiv om kvar sine delar av dagen. Dette […]