Matematikkens dag

Matematikkens dag 12. juni gjennomførte DNSB sammen med DNS SHAPE vår årlige mattedag på SHAPE! Det har blitt en tradisjon på slutten av skoleåret at våre to skoler møtes til en felles fagdag i matematikkens ånd. Her legges det opp til mange forskjellige stasjoner hvor ulike problemstillinger skal løses. Det er elevene fra ungdomstrinnet ved […]

Musikkinstrumentmuseum og buldretur

Tirsdag 13.juni gikk turen inn til Brussel for 5.-10 trinn, for å besøke Musikkinstrumentmuseet og senere til en buldrehall.  Musikkinstrumentmuseet ligger på høyden, Les Monts des Arts, med utsikt ut over byen. På museet fikk vi fikk se alle typer instrumenter, fra vår egen kultur og fra fjerne kulturer, og fra ulike epoker. Alle fikk […]

Stop Motion og programmeringsdag

Mandag 19. juni arrangerte DNS Brussel Stop Motion og programmeringsdag for hele skolen!  For oss som skole er det viktig at vi satser på fremtidens teknologi og viser elevene våre hvor mye av verden som faktisk er bygget opp av ulike koder, algoritmer og variabler. Dermed blir nok en slik dag et fast innslag hvert […]