Matematikkens dag

Kategori: Elevenes hjørne

Matematikkens dag

12. juni gjennomførte DNSB sammen med DNS SHAPE vår årlige mattedag på SHAPE! Det har blitt en tradisjon på slutten av skoleåret at våre to skoler møtes til en felles fagdag i matematikkens ånd. Her legges det opp til mange forskjellige stasjoner hvor ulike problemstillinger skal løses. Det er elevene fra ungdomstrinnet ved begge skoler som leder stasjonene, og de gjør en strålende jobb som instruktører!

Stasjonstema: Lengde og gjennomsnitt

Stasjonstema: Kombinatorikk

Vi hadde en fantastisk dag i sola, men for noen ble det litt for mye av det gode. Da var det godt å trekke i skyggen når man skulle tenke så det knaker for å løse multiplikasjonsoppgaver!

Stasjonstema: Geometri

Stasjonstema: Addisjon og subtraksjon

Stasjonstema: Måling

Stasjonstema: Symmetri

Flere innlegg:

5.-7. klasse i Paris!

5.-7. klasse i Paris! 5.-7. klasse har sin egen elevbedrift. Hele året har vi jobbet og hatt forskjellige arrangement for å tjene penger slik at

Musikkinstrumentmuseum og buldretur

Tirsdag 13.juni gikk turen inn til Brussel for 5.-10 trinn, for å besøke Musikkinstrumentmuseet og senere til en buldrehall.  Musikkinstrumentmuseet ligger på høyden, Les Monts

Stop Motion og programmeringsdag

Mandag 19. juni arrangerte DNS Brussel Stop Motion og programmeringsdag for hele skolen!  For oss som skole er det viktig at vi satser på fremtidens

17. mai på DNSBrussel

17. mai på DNSBrussel Hvert år samarbeider vi på DNSBrussel med Den norske foreningen i Belgia og Den norske skolen på SHAPE om å arrangere