Dragon Wisdom

Kategori: Elevenes hjørne

Dragon Wisdom

Tema denne måneden har vært indentitet. Her kan dere se litt av det vi har jobbet med:

1.-3. klasse:

1.-3. klasse hadde laget to flotte informasjonsplakater om Norge og Sverige og ulikheter og likheter mellom de to nabolandene. Vi har jobbet mye med identitet og hva det vil si å være norsk og svensk, og hvor like landene faktisk er, men at det også finnes noen forskjeller. Vi har også snakket om Estland, da vi har to elever med røtter derfra i klassen. Vi har sett på flagget, snakket om at de har president mens Norge og Sverige har konge og dronning, og har sett på bilder av parlamentsbygningene i de respektive landene. På infoplakatene har vi tatt med flagg, geografi, kongepar, parlamentsbygning, demografi, myntenhet, EU/EØS, og litt om språk. Dette med språk synes vi var veldig spennende da noen ord kan være helt like men likevel bety veldig forskjellige ting. Derfor bestemte vi oss for å lage et skuespill om hva som skjer hvis man som svensk ønsker å bestille iskrem i Norge og bruker sitt svenske språk. Kan dere gjette hva man som svensk får da? …. Et glass, så klart! Vi hadde laget to ulike kiosker, en norsk og en svensk, og til slutt fikk også den som snakket svensk en iskrem i den svenske is-kiosken.

4.-7. klasse:

4.-7. klasse startet med å snakke om hva identitet var og passe på at alle fikk en god forståelse for dette. Videre hadde vi fokus på forskjellig ting som kan påvirke identiteten vår. Hva andre sier og gjør kan påvirke hva du tenker om deg selv og din egen identitet. Det trenger ikke en gang være hva andre sier, kanskje blir du påvirket bare av det du tror at andre tenker om deg. Vi hadde flere morsomme oppgaver hvor vi utforsket og sammenlignet både hva vi tenkte om oss selv, hva vi trodde andre tenkte om oss, og hva de andre faktisk hadde å si på de samme spørsmålene.

Videre fokuserte vi på kjønnsroller og hvordan forventninger til kjønnsrollene kan påvirke både hvordan vi ser på andre og på oss selv. Visste du at det var et tydeligere skille mellom kjønnsroller før? På 50-tallet var det forskjellige klasser og timer for gutter og jenter. Guttene hadde sløyd, men ikke jentene. Jentene lærte å lage mat og gjøre rent hjemme, men ikke guttene. Vi synes at dette har blitt mye bedre i dag, men fremdeles er det noen forskjeller som henger tydelig igjen. Det er for eksempel nesten umulig å finne kjønnsnøytrale klær til barn, alt er delt inn i «jenteklær» eller «gutteklær». Det er også mange reklamer som bruker dette med kjønnsroller for å selge ting som hører til gutter eller ting de mener hører til jenter. Det er en måte for de å selge flere ting på.

Til slutt har vi hatt en stor undersøkelse om kjønnsroller og hva vi forventer av kjønnene både blant elevene på skolen, foreldre og besteforeldre. Vi spurte spørsmål som dette:

  • for hvem er det viktigst å kunne sloss?
  • for hvem er det viktigst å ha pent hår?
  • for hvem er det viktigst å bruke fine smykker?
  • for hvem er det viktigst å være god i dataspill?

De som svaret på undersøkelsen skulle svare om de trodde det var viktigst for jenter, gutter, alle eller ingen. Vi lagde oss også hypoteser om hva vi trodde svarene ble, og vi hadde rett på de fleste av disse. Her kan dere se litt av presentasjonen vår:

8.-10. klasse:

8.-10. har i den siste perioden jobbet med temaet identitet i faget kunst og håndverk. Vi startet med å snakke om hva identitet er og hva som representerer den individuelles identitet. Deretter fikk de i oppgave å lage en collage hvor de skal lage en visuell fremstilling av deres identitet. Arbeidsprosessen startet med diskusjon i plenum om hva de kunne ta med i collagen for at den skulle kunne representere deres identitet. Kriteriene for oppgaven er collagen er at elevene må bruke et bilde av seg selv, male noe, tegne noe, klippe og lime inn. Før de startet på selve collagen måtte de lage en skisse. De som ikke er ferdig med collagen sin viste frem skissen, forklarte arbeidsprosessen og hvordan de har tenkt at collagen deres skal se ut.

I norsk valgte 8.-10.trinn å illustrere temaet identitet gjennom en sang med tittelen; Identitet som dreper. Sangen er laget og blir framført av den norske Duoen, Karpe. Sangen fremføres på 3 språk, norsk, engelsk og égyptisk. Språk er en del av identiteten vår.

Flere innlegg:

5.-7. klasse i Paris!

5.-7. klasse i Paris! 5.-7. klasse har sin egen elevbedrift. Hele året har vi jobbet og hatt forskjellige arrangement for å tjene penger slik at

Matematikkens dag

Matematikkens dag 12. juni gjennomførte DNSB sammen med DNS SHAPE vår årlige mattedag på SHAPE! Det har blitt en tradisjon på slutten av skoleåret at

Musikkinstrumentmuseum og buldretur

Tirsdag 13.juni gikk turen inn til Brussel for 5.-10 trinn, for å besøke Musikkinstrumentmuseet og senere til en buldrehall.  Musikkinstrumentmuseet ligger på høyden, Les Monts

Stop Motion og programmeringsdag

Mandag 19. juni arrangerte DNS Brussel Stop Motion og programmeringsdag for hele skolen!  For oss som skole er det viktig at vi satser på fremtidens