Dragon Wisdom

Kategori: Elevenes hjørne

Dragon Wisdom

Bærekraftig utvikling har fått stor plass i den nye læreplanen. Det er ett av tre tverrfaglige tema som det nå skal være fokus på i alle fag i skolen. Vi syntes derfor at det var naturlig å ha dette som et tema for Dragon Wisdom. Bærekraftig utvikling vil si at vi skal bruke ressursene våre på en måte som ikke ødelegger for fremtidige generasjoner. Her kan du lese mer om hva vi har jobbet med denne måneden:

1.-7. klasse:

1.-7. klasse har denne måneden hatt et samarbeidsprosjekt som handlet om bærekraftig utvikling. Først lærte vi masse om ressurser fordi det er vanskelig å forstå hva bærekraftig utvikling er hvis man ikke først vet hva en ressurs her. Her fokuserte vi på å forstå hva ressurser er og hvilke ressurser vi har i Norge. Vi jobbet også med flere forskjellige ressurser innenfor kategoriene mat, plast og energi. Disse kategoriene tok vi så med oss videre når vi skulle lære om bærekraftig utvikling. Her startet vi med å forstå hva det vil si at utviklingen skal være bærekraftig. Det vil si at vi ikke skal ødelegge noe for de som kommer etter oss, vi må behandle ressursene slik at vi ikke bruker de opp eller skader de på noen måte.

Videre ble elevene delt inn i 3 grupper. En gruppe skulle jobbe med hvordan vi kan sikre en bærekraftig utvikling når det kommer til mat, en til plast og en til energi. Gruppene lagde kjempefine veggaviser som de fremførte på Dragon Wisdom i dag. De hadde også øvd masse på fremføringen på forhånd, og det vistes, for alle var kjempeflinke! Nedenfor kan dere se bilder fra fremføringen vår 🙂

1.-3. klasse:

Samtidig som barnetrinnet i løpet av oktober har opparbeidet seg mye god teoretisk kunnskap om ressurser og bærekraft, har 1.-3. også jobbet med tematikken i praksis. I høst samlet vi inn gamle tekstiler hjemmefra, slik som klær, sengetøy og gardiner, og denne måneden har vi transformert dette til flotte vesker og bag’er. Prosessen startet med selve designet, der elevene laget nøyaktige skisser for sine individuelle produkt. Deretter gikk vi gjennom en god tankeprosess på hvordan vi faktisk skulle få laget det vi hadde designet — dette var utfordrende, men elevene har god logisk tankegang og fikk det virkelig til! Da vi var klare, gikk vi gang med klipping, liming og sying. Elevene fikk også prøve seg på symaskin, som de har håndtert veldig godt. Vi er veldig stolte av resultatene!

8.-10. klasse:

På ungdomstrinnet er temaet berekraftig utvikling mest tydeleg i samfunnsfag, naturfag og KRLE, men kan også knytast til andre fag. Vi har jobba mest med dette i samfunnsfag, og derfor vart dette hovudfokuset vårt. Vi starta med å fortelle om eit endringsprosjekt som elevane held på med no. Dei har i grupper blitt einige om å prøve å endre ein (u)vane dei har, og som dei meiner kan bli meir berekraftig. Nokre skal prøve å ete mindre kjøtt, og andre har fokus på å slå av lysa i rom dei ikkje er i, og å dusje kortare. På denne måten sparer ein både vatn og energi. Resultatet av prosjektet skal bli ein plakat der dei skal presentere funna sine, og reflektere over prosessen. Dette blir i samarbeid med norsk, der dei no jobbar med sjangeren samansett tekst.

Neste del av framføringa vår var ein leik som heiter «Kven skal ut?», som er henta frå FN sine nettsider. Alle spørsmåla hadde med berekraft å gjere, og elevane skulle finne ut kva bilde som ikkje passa saman med dei tre andre. Her vart publikum engasjert og det var gode diskusjonar blant elevane. Spørsmålet om kva ein treng for å leve eit godt liv engasjerte bra, og valget stod mellom iPad, familie, pengar og skule. Etter litt att og fram så vart vi einige om at iPaden skulle ut, og at dei som levde før iPaden vart oppfunnen faktisk klarte seg ganske bra utan!

Til slutt fekk heile skulen smake på berekraftige kjeks som elevane hadde baka, det vart ein populær slutt på Dragon Wisdom for oktober! Elevane viste gjennom økta at dei har god innsikt i kva berekraft er, og også korleis vi kan bidra til ei meir berekraftig verd. Det lovar godt for framtida! Takk til alle for super innsats!

Flere innlegg:

5.-7. klasse i Paris!

5.-7. klasse i Paris! 5.-7. klasse har sin egen elevbedrift. Hele året har vi jobbet og hatt forskjellige arrangement for å tjene penger slik at

Matematikkens dag

Matematikkens dag 12. juni gjennomførte DNSB sammen med DNS SHAPE vår årlige mattedag på SHAPE! Det har blitt en tradisjon på slutten av skoleåret at

Musikkinstrumentmuseum og buldretur

Tirsdag 13.juni gikk turen inn til Brussel for 5.-10 trinn, for å besøke Musikkinstrumentmuseet og senere til en buldrehall.  Musikkinstrumentmuseet ligger på høyden, Les Monts

Stop Motion og programmeringsdag

Mandag 19. juni arrangerte DNS Brussel Stop Motion og programmeringsdag for hele skolen!  For oss som skole er det viktig at vi satser på fremtidens