Dragon Wisdom

Kategori: Elevenes hjørne

Dragon Wisdom

Tema for november har vært konflikter. Dette er et stort og spennende tema som vi også har hatt tidligere år. Her kan dere se hva de forskjellige klassene har jobbet med:

1.-3. klasse

Konflikter er et stort tema, og vi i 1.-3. klasse ble i begynnelsen av måneden enige om at vi skulle fokusere på konflikter som kan oppstå i hverdagen, både på skolen og mellom søsken hjemme, og hvordan vi kan løse uenigheter før det blir en krangel. Vi startet derfor med å lage en liste på tavla over ulike potensielle konflikter både hjemme og på skolen. Elevene var veldig engasjerte og vi fikk en god samtale om hvordan det er å være storesøsken og småsøsken, og hvordan man ofte kan oppleve ulike ting som urettferdig. Elevene hadde også gode forslag til uenigheter som kan oppstå ute i friminuttene.

Deretter var det på tide å være konfliktløsere. Vi ble enige om to konflikter som vi skulle fokusere på: «Alle vil ha den siste godisen i godteskåla» og «Vi blir ikke enige om hva vi skal leke i friminuttene» og elevene jobbet i grupper for å finne gode forslag på hvordan vi kan gå frem for å løse disse utfordringene. Elevene var gode til å samarbeide og reflektere sammen, og begge gruppene kom opp med fine forslag. Vi bestemte oss for å lage en veggavis som vi skulle presentere for resten av skolen, sammen med en av sangene vi har lært oss i musikk; Stopp! Ikke mobb!

Vi leser mye i klassen, og har lesestund med høytlesing hver uke. I denne perioden har vi funnet bøker som handler om dette temaet. Vi har lest ei bildebok om skogmusa Murphy som var så opptatt av å ha orden rundt seg og hva som skjer når han plutselig får seg en fargerik og rotete nabo! Hvordan i all verden skal det gå? Vi kan si så mye at det løser seg til slutt 🙂 Vi har også lest «Blyanten» av Emilie Christensen. Lina har fått seg en ny blyant og den er så fin at hun til og med tegne en katt. Men plutselig tar Maya blyanten. Tenk om hun bruker den opp? Bøkene var et fint utgangspunkt for videre samtaler om å være venner og å kunne si i fra dersom noe ikke er greit.

4.-7. klasse

Vi i 4.-7. klasse startet med å snakke om hva en konflikt var. Konflikter kan for eksempel oppstå når noen har forskjellige meninger om hva som er rett eller galt, eller hvis noen gjør noe som vi er veldig uenige om. Konflikter kan skape sterke følelser og folk kan lett bli sinte når de opplever at andre ikke er enige med de eller gjør noe som de mener er galt. Derfor snakket vi en del om hvordan vi kan snakke om ting vi er uenige om. Vi snakket om tips og retningslinjer til hvordan man kan diskutere på en fin måte selv om man er uenige. Disse tipsene prøvde vi så å bruke når Anita fortalte oss om forskjellige typer uenigheter og konflikter og vi skulle diskutere hva vi syntes en mulig løsning kunne være. Det var litt vanskelig, men vi fikk noen interessante diskusjoner.

Hvis noen blir så sinte at de bruker vold i en konflikt, kalles dette for en voldelig konflikt. Den kanskje meste kjente formen for voldelig konflikt er krig. En krig kan være både mellom forskjellige land og mellom forskjellige grupper innad i et land. Vi snakket om forskjellig kriger vi viste om i verden og om hvor det var trygt og kanskje ikke så trygt å være. Vi trodde alle at Norge helt sikkert var det tryggeste landet i verden, men vet du hva??!! Det var det faktisk ikke! Vi studerte en nettside vi alle syntes var veldig spennende, nemlig denne: https://www.visionofhumanity.org/maps/#/ Her fikk vi oss flere overraskelser og mye å snakke om. Grunnen til at Norge ikke er det tryggeste landet i verden fant vi ut at var fordi det blir solgt mange våpen fra Norge og kjøpt mange våpen inn til Norge. Det viste vi ikke fra før..

Etter at vi hadde snakket mye om forskjellige typer konflikter skulle vi fokusere på å lære mer om en spesiell konflikt. Her valgte vi å lære om den franske revolusjonen, fordi på slutten av året så planlegger vi en tur til Paris og da vil vi lære mest mulig om Paris og Paris sin historie før vi drar. Etter å ha lært masse om den franske revolusjonen bestemte vi oss for å lage en podcast med tegninger til, som denne månedens arbeid som vi ville presentere for de andre på Dragon Wisdom. Vi har skrevet alt av manus selv, før vi spilte inn lydklippene og lagde alle tegningen. Vi rakk ikke helt å bli ferdig med alle tegningene, men det går bra… 🙂

Her kan dere høre podcasten vår, og lære det vi syntes var det viktigste om den franske revolusjonen:

8.-10. klasse

På ungdomstrinnet er konflikt et tema som kommer mest tydelig frem i fag som samfunnsfag og naturfag, men det kan også knyttes opp mot de andre fagene ungdomstrinnet har. I denne månedens Dragon Wisdom har det vært mest fokus på konflikt-temaet i samfunnsfag.

Den siste måneden har vi sett på og arbeidet med ulike konflikter. Ettersom det i disse tider spilles et omdiskutert fotball VM i Qatar, har vi blant annet brukt tiden på å se nærmere på hvorfor dette er så omdiskutert og hvorfor dette kan forstås som en konflikt. Vi har også sett nærmere på krigen i Ukraina, hvor vi blant annet har arbeidet med å forstå bakgrunnen for krigen, konsekvenser for befolkningen i Ukraina og hvordan krigen har spilt inn på Europa og resten av verden. At vi både har jobbet med fotball VM i Qatar og krigen i Ukraina har vist oss at denne månedens Dragon Wisdom-tema er høyaktuelt.

I tillegg til at vi har arbeidet med ulike konflikter, har vi den siste måneden også undersøkt nærmere hvem det er som arbeider for at konflikter ikke skal skje. Vi har i den forbindelse lært om organisasjonene FN, NATO og EU, og om deres arbeid. Dette har også vært litt ekstra interessant ettersom både NATO og EU holder til i Belgia. Vi har med det derfor sett litt på konflikt i tilknytning til landet vi bor i. 

Når vi skulle vise de andre elevene på skolen hva vi har jobbet med, har vi på ungdomstrinnet valgt å lage en presentasjon om de forskjellige temaene. Vi har også laget en kahoot om det vi presenterte, noe som alltid er populært. Det ble en fin fremføring og elevene fortalte godt om alt vi har arbeidet med denne måneden. Dette var veldig kjekt. Takk til alle for en super innsats!

Flere innlegg:

5.-7. klasse i Paris!

5.-7. klasse i Paris! 5.-7. klasse har sin egen elevbedrift. Hele året har vi jobbet og hatt forskjellige arrangement for å tjene penger slik at

Matematikkens dag

Matematikkens dag 12. juni gjennomførte DNSB sammen med DNS SHAPE vår årlige mattedag på SHAPE! Det har blitt en tradisjon på slutten av skoleåret at

Musikkinstrumentmuseum og buldretur

Tirsdag 13.juni gikk turen inn til Brussel for 5.-10 trinn, for å besøke Musikkinstrumentmuseet og senere til en buldrehall.  Musikkinstrumentmuseet ligger på høyden, Les Monts

Stop Motion og programmeringsdag

Mandag 19. juni arrangerte DNS Brussel Stop Motion og programmeringsdag for hele skolen!  For oss som skole er det viktig at vi satser på fremtidens