Dragon Wisdom!

Kategori: Elevenes hjørne

Dragon Wisdom!

Tema for årets siste Dragon Wisdom har vært teknologi. Det har vært et spennende tema å jobbe med. Noen av gruppene fikk litt dårlig tid siden vi har hatt mye å gjøre nå på slutten av året, men vi har kost oss masse med å jobbe med dette. I dag, på årets aller siste skoledag har vi også hatt fremføring for hverandre av det siste Dragon Wisdom prosjektet. Det var veldig spennende, og en flott felles avslutning for skolen. Her kan dere se hva de forskjellige klassene har gjort:

1.-3. klasse

På 1.-3. trinn har vi denne perioden arbeidd med digital teknologi. Vi har sett både på Minecraft og blokk-koding via code.org.

I code.org har vi fulgt eit kurs som har ferdig program for oss. Her har vi møtt instruksjonsvideoar og oppgåver der vi får tilbakemelding med ein gong om vi har gjort riktig. Det er veldig fint å sjå kor avansert matematikk dei yngste ved skulen kan meistre når dei får det inn gjennom leik; algoritmar, løkker/gjentakingar og vinkelsummar er noko av det vi har arbeidd mest med som vi synast er på eit høgt nivå.

I Minecraft hadde vi ein plan om å lage eit «mini Europa». Vi starta rett og slett med Noreg for å sikre oss at vi sjølve fekk vere med sjølv om vi ikkje er med i EU. Vi fann eit bygg som vi ønska å bygge og bygde det så godt vi kunne. Vidare såg vi på kva for land som ligg tett opp mot Noreg og fann bygg i dei aktuelle landa der òg. Ved sida av bygningene bydge vi flagg som skulle illustrere kva for land bygningene høyrde til. Dette var eit veldig kult prosjekt der vi lærte mykje. Elevane fekk òg vere «lærarar» som lærte dei vaksne korleis Minecraft fungerar. Vi kan røpe at «lærarane» ikkje var like fornøg med alle «elevane» sine. Ups!

Det er ikkje alle bygningene som har fått flagget plassert på den mest kjende sida, men kjenner de att bygningene?

4.-7. klasse

Vi i 4.-7. klasse har kombinert temaet teknologi med elektrisitet. Vi startet derfor med å lære om energi og strøm og hvordan vi kan lage strømkretser og hvordan vi kan koble en lampe slik at den lyser. Første gang vi gjorde det fulgte vi en oppgave fra lærebøkene våre, og da ble lysene seende slik ut:

Lysene fungerte, men vi var alle enige om at de var ganske så stygge. Når vi videre lærte om hva teknologi var, bestemte vi oss for at det vi ville gjøre med dette prosjektet var å lage lamper som var penere enn de som vi først laget.

Elevene delte seg inn i grupper og lagde en plan for hver sin lampe. Her er noen av plantegningene vi laget:

Siden det er helt på slutten av året rakk vi ikke helt å gjøre alt vi hadde planlagt, men her er de (nesten) ferdige lampene våre:

8.-10. klasse

8.-10. trinn har i den siste perioden sett på hvordan teknologi kan lage hjelpemidler og løse praktiske problemer. I dette prosjektet har vi gått tilbake i tid, nærmere bestemt til Frankrike i år 1357. På dette tidspunktet ble Frankrike invadert av engelskmennene. 8.-10. trinn fikk i oppgave å late som om de tjenestegjorde for den franske greven. Det viser seg etterhvert at denne greven og hans borg “La Rose” er under invasjon. Klassen fikk i oppdrag å finne ut en måte de kunne sende greven en beskjed om at hjelp var på vei! For å sende en beskjed slik som dette måtte de lage en katapult som skulle simulere meldingens vei over La Roses murer. 

For å vise hvordan katapulten fungerer så har elevene bestemt seg for å skyte en bordtennisball ned i en bøtte på 5 meters avstand. Her er det viktig med god presisjon. Under selve Dragon Wisdom presentasjonen utførte 8.-10. trinn en konkurranse. Hvert lag fikk skyte 5 ganger hver. Laget som fikk flest bordtennisballer i bøtta vant. I tillegg har de laget en felles rapport over forsøket, denne rapporten ble vist i en filmformat. Den kan dere se her:

Flere innlegg:

5.-7. klasse i Paris!

5.-7. klasse i Paris! 5.-7. klasse har sin egen elevbedrift. Hele året har vi jobbet og hatt forskjellige arrangement for å tjene penger slik at

Matematikkens dag

Matematikkens dag 12. juni gjennomførte DNSB sammen med DNS SHAPE vår årlige mattedag på SHAPE! Det har blitt en tradisjon på slutten av skoleåret at

Musikkinstrumentmuseum og buldretur

Tirsdag 13.juni gikk turen inn til Brussel for 5.-10 trinn, for å besøke Musikkinstrumentmuseet og senere til en buldrehall.  Musikkinstrumentmuseet ligger på høyden, Les Monts

Stop Motion og programmeringsdag

Mandag 19. juni arrangerte DNS Brussel Stop Motion og programmeringsdag for hele skolen!  For oss som skole er det viktig at vi satser på fremtidens