Elevarbeid: Samansatte ord på 1.-2. trinn

Kategori: Elevenes hjørne

Elevarbeid: Samansatte ord på 1.-2. trinn

På 1.-2. trinn arbeidar vi denne veka med samansatte ord. Vi har lært at dette er ord som er satt saman av to andre ord og innhaldet blir noko heilt anna. Tysdag fekk elevane i oppgåve å illustrere forskjellen på innhaldet om ein skriv det riktig (i éit ord utan mellomrom) eller om ein skriv det feil (med mellomrom mellom orda). Vi såg òg litt på bilete som var blitt laga tidlegare av andre. André Ulveseter (sjå infoboks under) jobbar faktisk med å lære vaksne folk, og yngre, korleis ein gjer dette riktig. Det synast vi er veldig gøy og vi er ganske bestemte på at vi skal lære oss dette no og aldri gjere feil!

André Ulvseter er frå Bergen men bur i Ålesund. Han arbeidar som komikar og har drive med standup sidan 1997. Frå 2013 har André arbeidd med særskrivingsfeil. Hausten 2017 var han på besøk ved DNSB og heldt kurs for elevane på 5.-10. trinn. Vi inviterte òg føresette til eige kurs på kveldstid. Alle sat stor pris på besøket og lærte mykje.

Heimeside: https://www.andreulveseter.no/ett-ord/
Facebook-side: https://www.facebook.com/ettord/?epa=SEARCH_BOX

Som de ser i arbeidet til elevane her så har nokre av elevane òg levert inn bilete dei har funne frå André på nett som dei synast var ekstra gøy. Dei bileta med svart tekstboks nedst er hans bilete. Vi anbefalar alle å sjekke ut arbeidet hans og lese i bøkene hans. Vi har i alle fall ei av dei i bokhylla i gangen på skulen. Sjekk det ut når koronasituasjonen er over!

Flere innlegg:

Dragon Wisdom

Dragon Wisdom Bærekraftig utvikling har fått stor plass i den nye læreplanen. Det er ett av tre tverrfaglige tema som det nå skal være fokus

BliMe – dansen 2022

Fredag 11. november er det BliMe – dagen! Dette er NRK Super sin årlige vennskapskampanje, og alle skoler og barnehager er invitert til å danse

Operasjon dagsverk 2022!

Operasjon dagsverk 2022! Årets operasjon dagsverk vart organisert på Den norske skolen i Brussel fredag 28. oktober 2022. Det er elevrådet som planla og organiserte

4.-7. klasse på Brusseltur

4.-7. klasse på Brusseltur Den 30. september var 4.-7. på klassetur til Brussel. Vi besøkte mini Europa, Grande Place og St. Michael og St. Gudula