Elevarbeid: Samansatte ord på 1.-2. trinn

Kategori: Elevenes hjørne

Elevarbeid: Samansatte ord på 1.-2. trinn

På 1.-2. trinn arbeidar vi denne veka med samansatte ord. Vi har lært at dette er ord som er satt saman av to andre ord og innhaldet blir noko heilt anna. Tysdag fekk elevane i oppgåve å illustrere forskjellen på innhaldet om ein skriv det riktig (i éit ord utan mellomrom) eller om ein skriv det feil (med mellomrom mellom orda). Vi såg òg litt på bilete som var blitt laga tidlegare av andre. André Ulveseter (sjå infoboks under) jobbar faktisk med å lære vaksne folk, og yngre, korleis ein gjer dette riktig. Det synast vi er veldig gøy og vi er ganske bestemte på at vi skal lære oss dette no og aldri gjere feil!

André Ulvseter er frå Bergen men bur i Ålesund. Han arbeidar som komikar og har drive med standup sidan 1997. Frå 2013 har André arbeidd med særskrivingsfeil. Hausten 2017 var han på besøk ved DNSB og heldt kurs for elevane på 5.-10. trinn. Vi inviterte òg føresette til eige kurs på kveldstid. Alle sat stor pris på besøket og lærte mykje.

Heimeside: https://www.andreulveseter.no/ett-ord/
Facebook-side: https://www.facebook.com/ettord/?epa=SEARCH_BOX

Som de ser i arbeidet til elevane her så har nokre av elevane òg levert inn bilete dei har funne frå André på nett som dei synast var ekstra gøy. Dei bileta med svart tekstboks nedst er hans bilete. Vi anbefalar alle å sjekke ut arbeidet hans og lese i bøkene hans. Vi har i alle fall ei av dei i bokhylla i gangen på skulen. Sjekk det ut når koronasituasjonen er over!

Flere innlegg:

Dragon Wisdom!

Dragon Wisdom! Temaet for desember har (sjølvsagt) vore jul. Desember er ein månad som for både inneheld halvårsprøver for dei eldste, avslutting av ein del

Dragon Wisdom!

Dragon Wisdom! I november hadde vi kroppen som tema til Dragon Widsom. Vi fekk dessverre ikkje til noko presentasjon for kvarandre grunna omstendigheitene. Heldigvis får

Dans: BlimE-dansen 1.-3. trinn

Dans: BlimE-dansen 1.-3. trinn Tidligere i høst har 1.-3. trinn øvd mye på årets BlimE-dans. BlimE er en årlig vennskapskampanje som NRK står for. Denne