Nyhetsbrev #5 2020/2021

Kategori: Aktuelt

Nyhetsbrev #5

Hei,

Etter vinterferie og en liten pust i bakken, er vi igjen tilbake på campus – godt i gang med ny periode. Til tross for kode rød og fortsatt strenge tiltak, er vi svært fornøyd med at både elever og lærere er fornøyde og lett til sinns. Ikke minst er det gledelig at alle har holdt seg friske og raske! Dette nyhetsbrever informerer om hva som har skjedd på DNSB siden forrige nyhetsbrev, men inneholder også nyheter om neste skoleår.

Vinter på campus

Like før ferien var vi så heldige å få oppleve et fantastisk vintervær! Selv om mange nasjonale og internasjonale skoler i Belgia stengte dørene da vinterkulda traff oss, jublet vi på DNSB! Som nordmenn er vi som regel glad i vintervær og vinteraktiviteter, og mange kompetansemål i den norske læreplanen inneholder dessuten vinterrelaterte aktiviteter. Vanligvis besøker skolen både skøytehall og skisenter i løpet av skoleåret, men i disse covidtider er det vanskelig å vite om vi får gjennomført slike turer i år. Derfor passet det oss midt i blinken at vi fikk oppleve litt vintervær på campus! De yngste elevene designet sine egne rompeakebrett, som de deretter laminerte for at de skulle bli robuste og glatte. Det var rett og slett en perfekt siste uke før vinterferien!

Rapport fra klasserommene

1.-3. trinn:

De yngste elevene våre har vært ekstra glede for at kontaktlærer Rebekka er tilbake fra sykefravær! Samtidig har klassen syntes det har vært stor stas at lærere de vanligvis ikke har så mye med å gjøre har vært innom som vikar. Samenes dag med faktaplakater, runebommer og lavvobygging til den kommende presentasjonen til Dragon Wisdom har blant annet stått på menyen den siste tiden. Klassen har også jobbet med eventyrtegneserier som de planlegger å legge ut på elevbloggen om ikke så altfor lenge.

4.-7. trinn:

Vi jobber for øyeblikket med en film om forskjellige urfolk. I løpet av dette arbeidet har vi snakket mye om hva urfolk er, og har lært oss forskjellen på minoriteter og majoriteter i samfunnet. Filmen vår skal være ferdig til Dragon Visdom på fredag. Videre skal vi begynne å jobbe med geografi. Vi skal bl.a. lære oss å bruke atlas, og øve på å tyde forskjellige typer kart.

8.-10. trinn:

Vi har for øyeblikket startet opp et verdiprosjekt. Hva er verdier og verdivalg? Hva slags verdier er styrende for menneskers liv? I samfunnsfag har vi arbeidet med urfolk som man kanskje sjelden hører noe om. I kroppsøving har ballspill stått på planen den siste tiden. Klassen har vært innom fotball, innebandy, volleyball og basketball. I de kommende ukene skal vi se nærmere på kroppen, kosthold og øvelser for å trene ulike deler av kroppen. Nå som vi har hatt en periode med fint vær har klassen også hatt ekstra fokus på fysisk aktivitet ute i finværet. I løpet av måneden som kommer skal ungdomstrinnet også gjennomføre noen av vårens første tentamener.

Dragon Wisdom

I dag er det ny runde med Dragon Wisdom-presentasjoner, og det er «urfolk» som har vært tema den siste perioden. 1.-3. trinn har jobbet med samefolket, og de skal vise frem en faktaplakat de har lagd. I tillegg skal de vise frem tegninger av runebommer og bilder av en lavvo de har lagd! Mellomtrinnet har lagd en egen film der forklarer hva urfolk, minoriteter og majoriteter betyr. De har også lagd en presentasjon av forskjellige urfolk. Ungdomstrinnet skal snakke litt om samiske matkulturer. I tillegg skal de ha en presentasjon om urfolk som vi ikke hører så mye om. Deriblant degarfolkene, kasjubere, nenetsere, nganasanere, selkupere og vepsere.

Erasmus+ lærerutveksling

I fjor høst skulle vi egentlig gå i gang med et utvekslingsprosjekt sammen med to skoler fra Inderøy kommune i Norge og Grankulla kommune i Finland. Skolene hadde søkt og mottatt prosjektstøtte fra Erasmus våren 2020. På grunn av covid-19 har dessverre prosjektet blitt satt på vent, men skolene vil bruke vårhalvåret på å se nærmere på planleggingen av prosjektet. Dette dreier seg om en utveksling av lærere, der de utvalgte lærere fra prosjektskolene skal lære av hverandre, presentere praksis fra sine skoler, og deretter gå sammen om å utforme et undervisningsopplegg. Vi håper derfor at massevaksineringen på tvers av landegrensene gjør det mulig å starte utvekslingen i løpet av neste skoleår.

Promotering/nye elever

Det ser ut som vi går en spennende vår i møte, for vi har mottatt mange forespørsler om skoletilbudet for neste skoleår og det er allerede flere som har søkt skoleplass. Antall henvendelser så tidlig på året er for øvrig langt flere enn tidligere år. Det er lov å håpe på at dette kommer av optimisme rundt Corona-situasjonen og at flere nordmenn er interessert i nye eventyr.

Vi ønsker å informere litt om hvordan vi jobber for å opprettholde det unike skoletilbudet DNSB tilbyr, samtidig som elevene våre fortsatt får være del av et godt sosialt nettverk. I år har skolen også henvendt seg til det svenske miljøet og forsøker å rekruttere

svenske elever til DNSB. Den norske skolen på SHAPE har tatt inn svenske elever inneværende skoleår, noe som har ført til høyere elevtall og et større sosialt miljø. Norske og svenske skolesystem er sammenlignbare og basert på de samme verdiene. En avtale gjør det mulig å inkludere svenske elever i elevgruppen ved norske utenlandsskoler forutsatt at det ikke eksisterer noen godkjent svensk skole som mottar statsstøtte. Etter at Den skandinaviske skolen (SSB) ble lagt ned, eksisterer det ikke lenger et slikt tilbud. Norsk vitnemål er godkjent i Sverige og svenske elever med behov for spesialundervisning vil dessuten få støtte for dette om de går på norsk skole.

Tidligere, da skolen var en del av SSB, ble elevene inndelt i skandinaviske klasser, som kun var delt under timer i morsmålsundervisning. Dersom det kommer svenske elever til DNSB, planlegger vi med en lignende modell. Da vil elever ha egne grupper i norsk og svensk, mens resterende fag foregår samlet. På samme måte som at DNSB kontakter norske aktører for å informere om vårt skoletilbud, har vi sendt ut et tilsvarende skriv til svenske aktører. En slik utvidelse på DNSB vil føre til en solid økning i elevmassen, samtidig som det bidrar til et styrket og samlet skandinavisk miljø.

Å nå ut til nye norske familier er en prioritert oppgave, og vi minner jevnlig norske aktører om å videreformidle informasjon om skolen til sine nyansatte. Vi har en flott hjemmeside og promoteringsvideo som gir god informasjon og fine visuelle bilder av skolen. Sosiale medier er også en fin arena vi benytter aktivt, blant annet til å dele innhold fra hjemmesiden,

promoteringsvideoen og annen informasjon. Jeg vil derfor oppfordre dere alle til å dele skolens innlegg på sosiale medier fra tid til annen, samt til å informere nyansatte på arbeidsplassen deres om det norske tilbudet. Dere må gjerne dele kontaktinformasjon til skolen dersom dere vet om nye familier som er på vei.

Omtaler fra foreldrene vil bestandig være den beste promoteringen en skole kan få!

Enseignement Wallonie-Bruxelles

Vi har over nyttår opplevd at flere familier har mottatt brev fra Enseignement Wallonie- Bruxelles som har etterlyst bekreftelse av skolegang. Det er dessverre ikke første gangen vi har opplevd dette problemet, og hele situasjonen er i bunn og grunn Belgia i et nøtteskall.

Etter å ha vært i dialog med Enseignement Wallonie-Bruxelles, viser det seg at registreringen vi gjorte i august ble sendt til en e-postadresse som kun behandler registrering av offentlige skoler. Det er for øvrig denne adressen Enseignement Wallonie-Bruxelles spesifikt ba oss benytte forrige gang vi opplevde samme problemstilling. Men nå har vi altså fått nye kontaktdetaljer for registrering av elever for private skoler, og vi har fått bekreftet at registreringen nå er mottatt. Vi beklager at dere har mottatt disse brevene og håper vi klarer å avverge at lignende situasjoner skal oppstå i fremtiden.

Vennlig hilsen alle ansatte på DNSB!

Flere innlegg: