Besøk fra olje- og energidepartementet

Kategori: Aktuelt

Besøk fra olje- og energidepartementet

Lørdag 2. oktober tok olje- og energiminister Tina Bru turen innom oss på DNSB. Tilstede var også Lena Nielsen Geving og Thomas Erlandsen fra sjømannskirken. Samt Martin Skjerping Lund og Ragnar Semundseth fra EU-delegasjonen. Sammen med Tina var det flere representanter fra Norges olje og energidepartementet. Blant annet Tony Tiller, som er statssekretær, Karoline Sjøen Andersen, politisk rådgiver og Andreas Eriksen som er departementsråd. De var i Brussel for å delta på møter knyttet til olje, energi og karbonfangst. 

De ville se hvordan vi på den norske skolen og sjømannskirken som viktige aktører i det norske miljøet jobbet, og hvordan vi samarbeider med andre norske aktører i Belgia. Den norske skolen er en viktig del av nordmenns liv i Belgia da vi har et fullverdig norsk tilbud og gir elevene en enkel overgang mellom skole i Norge og her. Samt at de går ut med norsk vitnemål. 

Vi hadde først en omvisning på skolen før vi samlet oss i klasserommet til 4.-7. trinn. Her fortalte vi de litt om historien til skolen og til slottet hvor vi holder til. Visste du at slottet som skolen er på ble bygget fra 1856-1858?! Det ble opprinnelig bygget et annet slott i 1835, men dette brant dessverre ned, og da ble slottet som vi bruker i dag bygget. I 1992 ble den Skandinaviske skolen etablert på campus, med en egen norsk avdeling. Den Norske skolen i Brussel slik vi kjenner den i dag ble startet opp i 2013. Vi holdt først til i Sporthall som opprinnelig var en gave til skolen fra Statoil, men sommeren 2021 flyttet vi alle klasserommene våre opp til slottet. 

5 gode grunner til å velge DNSB:

Det er mange gode grunner til å velge DNSB, men denne gangen holdt vi oss til å snakke om 5.

  1. Trygghet – Det er viktig for barn som blir med foreldrene sine til utlandet at de opplever en trygghet og følelse av å høre til. Dette er et viktig punkt for oss. Overgangen til et nytt land er enklere når du har noen holdepunkter i livet som er likt det du kjenner fra før. Her er spesielt språk viktig. Hos oss hjelper vi elevene inn i den belgiske hverdagen med å gi dem fransk og ekstra engelskundervisning. Slik kommer elevene inn i livet men i sitt tempo og på sine premisser.
  2. Tett oppfølging og engasjerte lærere – Vi følgere elevene våre tett opp faglig. Dette gjør vi ved å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. Enten gjennom et program som er spesielt tilpasset eller gjennom aktiviteter som stasjonsundervisning. I tillegg er lærerne våre engasjerte og faglig oppdaterte i de fagene de underviser. Og når læreren underviser med engasjement så smitter dette over på elevene.
  3. Norsk tilbud, men i et internasjonalt miljø – Skolen følger de norske læreplanene og slik er vi veldig lik de fleste skoler i Norge. Den største forskjellen er at vi har et stort fokus på språk. Det kommer godt med når man bor i et annet land. I tillegg til at vi lærer ekstra fransk og engelsk så deler vi campus med en europeisk skole. Vi har flere aktiviteter med de i løpet av året, vi spiser lunsj sammen og har friminutt sammen.
  4. Ekskursjoner, vi er midt i Europa – Vi er heldige som har kort vei til mange reisemål. Dette er skolen opptatt av å utnytte. Tidligere har vi bla. reist til Normandie og besøkt D-dags strendene, vi har vært i Ypres å gått i skyttergraver og vi har reist til London og besøkt alt fra Harry Potter studios til The Tower of London. Vi har også vært flere ganger til sørkysten av England og besøkt mange byer rundt om i Belgia. Nå som korona er over gleder vi oss til å komme i gang med ekskursjoner igjen.
  5. Uteskole – Det er ikke så vanlig i resten av Europa å ta med klasserommet ut i skogen. På den norske skolen synes vi det er både viktig og veldig koselig å gå ut å oppleve naturen på nært hold. Her er det mye å lære i spennende omgivelser! 

Stasjonsundervisning

Skolen er med på et forskningsprosjekt gjennom Erasmus +. Her samarbeider vi med skoler fra Norge og fra Finland. Det vi først og fremst skal bidra med i dette prosjektet er våre erfaringer med stasjonsundervisning. Det er nemlig noe vi er gode på ved DNSB. Vi fortalte derfor de som var på besøk litt om hvordan vi jobber når vi har stasjonsundervisning. Da rullerer elevene rundt i klasserommet på forskjellige grupper hvor de møter forskjellige typer oppgaver. En av disse gruppene er alltid lærerstyrt, og når vi har med assistent så styrer denne en annen av gruppene. Det er stort sett norsk og matematikk som står i fokus på disse stasjonene, og elevene er delt inn i nivådelte grupper som kan variere fra gang til gang. Vi synes at stasjonsundervisning er en flott måte å tilpasse opplæringen på og det hjelper oss å ha varierte, praktiske og problemløsende oppgaver. 

Dragon Wisdom

Til slutt fortalte vi om hvordan vi har valgt å jobbe med fagfornyelsen ved skolen vår. Dette gjør vi gjennom Dragon Wisdom. Det går ut på at vi har et nytt tema hver måned som vi skal fordype oss i. Temaet er det samme for hele skolen, men dette er store, vide temaer og hver klasse kan selv velge hva de ønsker å fokusere på innenfor temaet. I løpet av måneden trekker vi inn mange fag og tar oss god tid til å sette oss godt inn i temaet. Hver klasse skal lage et produkt knyttet til temaet og på slutten av måneden samles vi alle sammen til en “Dragon Wisdom”-time hvor vi viser hverandre hva vi har lært og hva vi har laget. Dette styrker både samholdet på skolen og gjør at vi får god tid til å gå i dybden på temaer vi jobber med i løpet av året. 

Etter omvisning og informasjon ved skolen dro vi alle sammen til sjømannskirken hvor det ble servert vafler og hvor det var flere nordmenn som hadde samlet seg. Vi syntes det var veldig hyggelig med besøk. Det er alltid koselig å kunne vise frem den flotte skolen vår!

Flere innlegg: