Seminar for lærerne

Kategori: Aktuelt

Seminar for lærerne

Onsdag til fredag i uke 41 var lærerne ved skolen vår på seminar sammen med Den Norske skolen ved Shape og Den Norske skolen i London. Vanligvis bruker alle de norske skolene i utlandet å møtes i Spania for dette seminaret, men pga. korona ble det ikke mulig denne gangen. Vi lærte likevel veldig masse, og det var veldig kjekt å få møte og jobbe med lærerne fra både Shape og London.

Den første dagen av seminaret lærte vi om noe som heter «Grej of the day». Grej of the day (GOTD) er et svensk fenomen som har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Det er en læringsmetode som er utviklet av den svenske læreren, Micke Hermansson. Målet med metoden er å gjøre kunnskap gøy og spennende. Metoden går ut på at elevene blir introdusert for minileksjoner som skal være korte, engasjerende og lærerike. Tema kan være alt fra maur og verdensrommet til Julius Cæsar eller primtall.

Den andre dagen av seminaret var satt av til programmering. Programmering er en mye større del av den nye læreplanen enn det har vært tidligere. Det er spesielt i matematikk og naturfag det har blitt et større fokus på programmering, men elevene skal også lære seg å programmere i fag som kunst og håndverk og musikk. Vi lærere fikk gjennomføre et undervisningsopplegg i programmet Scratch i tillegg til at vi fikk innsikt i flere andre aktuelle programmer og ressurser vi kan bruke. Dette var en veldig spennende dag, hvor vi læret mye nyttig som vi skal bruke på skolen vår fremover.

Den siste dagen var satt av til erfaringsutveksling. Siden vi er en liten skole er det ekstra viktig for oss å knytte bånd til lærerne ved de andre utenlandsskolene slik at vi kan dele informasjon, erfaringer og lære av hverandre. Denne dagen fikk vi både lært bort ting som vi er god på og lært oss masse nytt. Vi har også planlagt mange spennende aktiviteter som DNSB og DNS Shape skal gjøre gjøre sammen i løpet av skoleåret. Her blir det masse å glede seg til!

Flere innlegg: