COVID-19 og midlertidig stenging av skolen

Kategori: Aktuelt

COVID-19 og midlertidig stenging av skolen

Slik situasjonen har utviklet seg med COVID-19 de siste dagene har styret ved DNSB vedtatt å stenge skolen fra mandag 16. mars frem til søndag 29. mars. Begrunnelsen for dette er at vi ser på det som en del av vår samfunnsplikt å være med å bidra til å minske spredningen. Skolestyret vil følge situasjonen tett og ta vurderinger underveis dersom det skulle bli aktuelt å utvide stengetiden. EEBA/SSB stenger også skolen samme tidsrom. 

Fredag 13. mars er fortsatt vanlig skoledag. Lærerne vil bruke deler av dagen på å gjennomføre en ekstra briefing med elevene for å gå gjennom planer og forberedelser i forbindelse med fjernundervisningen. Lærerne vil følge opp klassene sine via blant annet e-post, google classroom, google hangout og andre plattformer. Lærerne vil ta kontakt med alle familier i løpet av helgen for å informere om hvordan de planlegger å gjennomføre undervisningen. Videre håper vi på god støtte og tett dialog med hjemmene i løpet av de neste to ukene. 

Legger også ved et lite utdrag av siste informasjon til skolene fra Udir’s hjemmesider:

Elevene har rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring.

Skolen må sørge for god kommunikasjon med elever og lærere, for eksempel via digitale læringsplattformer. Nå må skolene strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at elever utfører skolearbeid hjemme.

Det er viktig at skolen er i tett dialog med hjemmet og gir oppdatert informasjon om situasjonen.

Vi har forståelse for at dette er en krevende situasjon for skolene, og vi jobber med å utvikle støtte til skolene i dette arbeidet.

Skolen må følge helsemyndighetenes råd med tanke på smitte av viruset.

Se også Folkehelseinstituttets råd til skoler og barnehager.

Eksamen og standpunktkarakter

Hvis vi må avlyse vårens eksamen på grunn av koronaviruset, vil elevene likevel få vitnemål.

Når det gjelder eksamen for privatister, jobber vi med dette og vil komme tilbake til dette så snart som mulig.

Standpunktvurdering kommer vi tilbake til.

Vi ber om forståelse for at vi har valgt å ta denne avgjørelsen og vil gjøre vårt beste for å tilby et solid fjernundervisningsopplegg i perioden skolen holdes stengt.  

Flere innlegg:

Meny uke 3

Meny uke 3 MANDAG Creamy chicken with bell peppers, corn and basmati rice – Poulet à la crème aux poivrons et maïs, riz basmati Stuffed tomatoes

Meny uke 49

Meny uke 49 MANDAG:  Tortellini with spinach and ricotta in tomato sauce, cheese – Tortellini ricotta- épinards à la sauce tomate, fromage Soup of the day

Meny uke 48

Meny uke 48 MANDAG Chicken drumsticks with mushroom sauce, fried rice and green beans – Pilons de volailles, sauce champignon, riz sauté, haricots verts Sweet potato

Meny uke 46

Meny uke 46 MANDAG Asian chicken with ginger and coriander and oven baked sweet potatoes – Volaille à l’asiatique, gingembre, coriandre, patates douces au four Quinoa