Dragon Wisdom!

Kategori: Elevenes hjørne

Dragon Wisdom!

Vi er i kommet godt i gang med det nye skoleåret, og gjentar suksessen fra vi fjor – Dragon Wisdom! For dere som ikke har hørt om Dragon Wisdom før, så er det et kjempespennende prosjekt vi har ved skolen vår. Hver måned har lærerne bestemt et tema som alle på hele skolen skal jobbe med. Dette er ofte litt store tema, også kan klassene bestemme seg for hva de skal gjøre og fokusere på innenfor dette temaet. Som regel velger klassene ganske forskjellige ting som de vil ha fokus på. I løpet av måneden lærer vi masse om temaet i mange forskjellige fag, og vi bestemmer oss for noe som vi kan lage og vise frem til resten av skolen. Til slutt samles vi til en egen «Dragon Wisdom»- time hvor vi viser frem hva vi har gjort. Det er alltid veldig spennende og lærerikt både å fremføre og å se hva alle de andre har jobbet med.

Tema for September har vært DEMOKRATI! Vi har egentlig hatt to fremføringer denne gangen fordi vi hadde også et skolevalg tidligere i måneden. Det var veldig spennende, men vi har likevel gledet oss til dagens time hvor vi endelig skulle ha den første offisielle «Dragon Wisdom» – timen. Her kan du se litt av hva de forskjellige klassene har jobbet med:

1.-3. klasse:

Til publikums store overraskelse kom elevene i 1.-3. trinn marsjerende inn i klasserommet med stor iver! Trinnet har nemlig laget egne demonstrasjonsplakater og har øvd på hvordan man kan gjennomføre en demonstrasjon. På plakatene var det fremhevd saker som elevene synes var spesielt viktige. Noen av elevene ønsket å fremme mer miljøvennlige alternativer som billigere el-biler, andre hadde et generelt fokus på miljøet slik som «bevar regnskogen!» og «Ikke forurens!». Der hvor noen elever holdt budskapet til det mer generelle og overordnede så ønsket noen elever å fremme personlige saker slik som «jeg ønsker kortere skoledager!» og «mindre bråk i kantina!». Det var utrolig flott å se engasjementet 1.-3. trinn hadde når de presenterte demonstrasjonen sin. Videre fremførte elevene også sangen «Barn av regnbuen». Dette var en flott og rolig avslutning på et svært engasjert innlegg.

For noen av eleven i 1.-3. så var dette også den første gangen de presenterte noe eget foran andre folk. For flere var dette kanskje litt nervepirrende, men for resten av elevene og lærerne i publikum så var dette en fryd!

4.-7. klasse:

4.-7. klasse har lært MASSE om demokrati i September! Vi har bla. snakket om hva demokrati er, forskjellige typer demokrati og historien bak hvordan vi fikk demokrati både i Europa og i Norge. I tillegg brukte vi masse tid til å se på hvordan det fungerer når man stemmer. Hvordan finner de ut hvem som skal få komme inn på Stortinget? Hva er sperregrensen, og hvorfor er den så viktig? Før valget satte vi oss godt inn i hvilke parti vi har på Stortinget, og hva disse mente om utvalgte saker. Det gjorde at det var veldig spennende å studere resultatet etter valget! Vi så ikke bare på resultatene på landsbasis, men studerte også flere forskjellige valgdistrikt rundt om i landet og snakket om hvordan resultatene her stemte med det vi visste om politikken til de forskjellige partiene.

Etter at vi hadde lært så mye om demokrati var det på tide å bestemme seg for hva vi skulle fremføre for de andre på skolen. Elevene hadde ikke en gang tid til å høre på lærerens forslag, og ble veldig fort enige om at de ville lage en film om demokratiets historie. De delte seg inn i grupper og etter en kjapp brainstorming på hva vi burde ha med i filmen satt de i gang med å skrive manus. Det var en meget selvstendig gjeng som jobbet og læreren rakk knapt å komme med noen kommentarer og spørsmål før manuset var ferdig skrevet. Siden da har vi øvd, strevd med å finne de rette kostymene og filmet en masse. Nedenfor kan dere se resultatet vårt – vi håper dere kan lære noe og at dere liker filmen vår! Enjoy 🙂

8.-10. klasse:

Ungdomstrinnet har jobbet parallelt med både Stortingsvalget 2021 og begrepet Matfordelingsprinsippet.

I faget Utdanningsvalg har elevene sett på hvordan ulike partier beskriver sin utdanningspolitikk med mål og virkemidler. Her hadde elevene laget plakater hvor de pekte på hovedpunktene. Det var veldig interessant å se hvordan det svenske partiet ble presentert med mange liknende mål som de norske.

I faget Samfunnsfag har vi sett på selve fordelingen av makt i Norge og hvordan dette kommer til uttrykk gjennom de tre områdene: Lovgivende – Utøvende – Dømmende. Vi fikk se eksempler på hvordan dette er selve grunnlaget for vårt demokratiske system. I sin presentasjon fikk vi også se bilder av Stortinget, åpningen av Stortinget, Regjeringskonferansen og en domstol.

Alle disse tre områdene vil danne utgangspunkt for videre arbeid i faget, både historisk og nåtidig. Samtidig som vi holdt på, kunne vi følge utviklingen i det politiske Norge med samtaler om hva slags regjering vi vil få. Der kom det stadig nyheter…..

Flere innlegg:

5.-7. klasse i Paris!

5.-7. klasse i Paris! 5.-7. klasse har sin egen elevbedrift. Hele året har vi jobbet og hatt forskjellige arrangement for å tjene penger slik at

Matematikkens dag

Matematikkens dag 12. juni gjennomførte DNSB sammen med DNS SHAPE vår årlige mattedag på SHAPE! Det har blitt en tradisjon på slutten av skoleåret at

Musikkinstrumentmuseum og buldretur

Tirsdag 13.juni gikk turen inn til Brussel for 5.-10 trinn, for å besøke Musikkinstrumentmuseet og senere til en buldrehall.  Musikkinstrumentmuseet ligger på høyden, Les Monts

Stop Motion og programmeringsdag

Mandag 19. juni arrangerte DNS Brussel Stop Motion og programmeringsdag for hele skolen!  For oss som skole er det viktig at vi satser på fremtidens