Skolevalg 2021

Kategori: Elevenes hjørne

Skolevalg 2021

I dag har vi hatt en veldig spennende skoledag! Vi har nemlig hatt valg på skolen vår. Og ikke nok med det, vi har også hatt debatt!

Temaet for denne månedens Dragon Wisdom er naturlig nok demokrati. De siste ukene har vi snakket masse om valget. Vi har lært masse om hva demokrati er og hvordan det fungerer. Dette skal dere få se mer av i slutten av måneden når vi skal fremføre Dragon Wisdom. Den siste uken har derimot alt fokus vært rettet mot de forskjellige partiene som går til valg.

Elevene i 4.-10. klasse har jobbet med forskjellige partier og satt seg grundig inn i hva slags meninger de forskjellige partiene har. De har også hatt fokus på å gjøre budskapet forståelig for de minste på skolen vår. I dag ble Miljøpartiet De Grønne (MDG), Arbeiderpartiet (Ap), Senterpartiet (Sp) og Venstre (V) representert av elever fra 4. – 7. trinn. Rødt (R), Fremskrittspartiet (Frp) og Sosialistisk Venstreparti (SV) var det elever fra ungdomsskolen som argumenterte for, men Høyre og Kristelig Folkeparti ble representert av rektor og en lærer.

Alle partiene ble stilt 4 spørsmål i debatten vår:

  1. Hva mener ditt parti at Norge bør gjøre for å få et bedre klima og miljø?
  2. Er det viktig å samarbeide med andre land? Hvorfor?
  3. Hva mener ditt parti om at folk bor på bygda?
  4. Er det noe annet ditt parti er opptatt av?

Elevene hadde forberedt seg helt utrolig godt til denne debatten! De hadde veldig god kontroll på hva deres parti mente, de hadde øvd på hvordan de kunne si det så tydelig som mulig og de hadde så god kontroll på politikken at de klarte å diskutere med hverandre rundt de forskjellige sakene. Rektor og alle lærerne var veldig stole av de!

Etter debatten var ferdig, skulle hele skolen stemme. Vi hadde laget oss egne valglokaler, og Den Norske Ambassaden i Brussel har vært så snill at de har gitt oss EKTE stemmesedler som vi kunne bruke i valget vårt. Elevene var veldig spente når de sto i kø for å komme inn i valglokalet, og det var mange spekulasjoner rundt hva folk kom til å stemme på.

Etter at valget var avholdt var det 1.-3. klasse som fikk æren av å telle opp alle stemmene og finne ut hvem som hadde vunnet skolevalget vårt. De åpnet, sorterte og telte over alle stemmene, og til slutt lagde de et søylediagram som viste valgresultatet. Når de hadde det klart, inviterte de hele skolen inn på sitt klasserom for en høytidelig avsløring av resultatet. Og vinneren ble: MILJØPARTIET DE GRØNNE, representert av Julie fra 4. – 7. klasse!

Flere innlegg:

5.-7. klasse i Paris!

5.-7. klasse i Paris! 5.-7. klasse har sin egen elevbedrift. Hele året har vi jobbet og hatt forskjellige arrangement for å tjene penger slik at

Matematikkens dag

Matematikkens dag 12. juni gjennomførte DNSB sammen med DNS SHAPE vår årlige mattedag på SHAPE! Det har blitt en tradisjon på slutten av skoleåret at

Musikkinstrumentmuseum og buldretur

Tirsdag 13.juni gikk turen inn til Brussel for 5.-10 trinn, for å besøke Musikkinstrumentmuseet og senere til en buldrehall.  Musikkinstrumentmuseet ligger på høyden, Les Monts

Stop Motion og programmeringsdag

Mandag 19. juni arrangerte DNS Brussel Stop Motion og programmeringsdag for hele skolen!  For oss som skole er det viktig at vi satser på fremtidens