Dragon Wisdom

Kategori: Elevenes hjørne

Dragon Wisdom

Et nytt skoleår er i gang og det betyr også et nytt år med Dragon Wisdom. Siden skolestart har vi jobbet med temaet «Språk og kommunikasjon», og her kan dere se litt av hva de forskjellige klassene har fokusert på:

1.-3. klasse:

På 1. til 3. klasse har vi fokusert mye på hvordan vi kommuniserer med hverandre denne høsten. Vi har blant annet jobbet med SMART begrepene: samarbeid, hjelpsomhet og takknemlighet. Vi har snakket om hva ordene kan bety og når vi bruker dem; både på skolen, ute i friminutt og hjemme. Hvordan henvender vi oss til hverandre når vi skal samarbeide? Hva sier vi når noen hjelper oss? Og hvordan kan vi vise at vi vil hjelpe? Vi har også snakket om hvorfor dette er gode egenskaper og elevene har tegnet ulike situasjoner der de selv for eksempel samarbeidet om noe. En annen del av dette temaet har vært hyggelige ting vi kan si til hverandre og kroppsspråk. Det er ikke alltid vi trenger å si noe, kroppen og ansiktsuttrykket vårt forteller hvordan vi har det, samtidig som det er viktig å være bevisst på kroppsspråket vårt når vi snakker sammen. Vi har jobbet i grupper og skrevet lister over hyggelige ting vi kan si til hverandre ute i lek, på fotballbanen og når vi møtes på morgenen, og vi har dramatisert at vi sier hyggelige ting med ulikt kroppsspråk. Dette har vært både gøy og lærerikt.

Vi leser mye bøker sammen i klassen, og en av bøkene vi har jobbet ekstra med er Snill av Gro Dahle. Denne boka handler om Lussi som er så stille og snill at ingen legger merke til henne, til slutt forsvinner hun helt inn i veggen. Da plutselig merker de rundt henne at hun ikke er der, og begynner å lete. Tilslutt finner hun sin egen stemme og klarer å bryte seg ut av veggen. Vi har snakket om innholdet og sett på hvordan illustrasjonene forsterker temaet i boka. Til slutt satt vi oss ned og lagde et skuespill av boka. Dette fremførte vi for de andre elevene.

Siden Dragon Visdom denne måneden også handlet om språk, viste elevene litt av hva de hadde jobbet med i fransk i høst. De sang en god morgen sang og intervjuet hverandre. I tillegg kom det en reporter fra Estland som intervjuet en av elevene på estisk. Resten av skolen fikk i oppgave å se om de kjente ingen noen av ordene. Og det gjorde de!

4.-7. klasse:

Språk og kommunikasjon er et stort tema. Det vises også i alt det vi har jobbet med siden starten av skoleåret. Vi har bla. snakket om hva kommunikasjon er, forskjellige språk, dialekter, holdninger i ordvalg, kroppsspråk, fargers betydning og reklame. Klassen har fokusert på å få en bred oversikt over forskjellige former for kommunikasjon og hvordan disse påvirker oss i hverdagen.

Når vi skulle bestemme oss for et produkt å vise frem til Dragon Wisdom, var klassen med en gang enige om at de ønsket å lage en film som oppsummerte noe av det viktigste vi har lært om. Her kan dere altså se en liten smakebit av hva vi har lært om språk og kommunikasjon den siste måneden:

8.-10. klasse

Språk og kommunikasjon går igjen i fleire av kompetansemåla for 10.klasse, og vi har hatt spesielt fokus på dette i norskfaget. Vi har blant anna jobba med dialekter, språkleg mangfald i Norge, utviklinga til det norske språket, og kvifor vi har to likestilte skriftspråk. Det har også blitt diskusjonar rundt sidemål, og sidan vi har både nynorsk- og bokmålsbrukarar i klassen har vi fått øvd oss på å sjå ulike perspektiv av den debatten.

Ungdomstrinnet var på tur til Berlin i veke 37, og vi ville bruke Dragon wisdom til å dele noko av det vi lærte i forkant av turen, og dele kunnskap og bilder av det vi lærte i Berlin. Vårt innslag denne månaden vart derfor ein presentasjon der kvar elev gjekk gjennom eit ord eller omgrep som vi har jobba med i samfunnsfag, og målet var å forklare dette på ein enkel måte til dei yngre elevane på skulen. To av elevane som har hatt tysk tidlegare lærte også vekk viktige tyske ord og uttrykk, og heile skulen fekk lære å telle til ti.

Her er presentasjonen som låg til grunn for vår framføring:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRSvVWzUZTp971MjGSllO4GxoAODnlugNZe_xo8gQyVetk75PqRUCdF6A_u6hvubFoh1047TpaYBS-a/embed?start=false&loop=true&delayms=5000

Flere innlegg:

Dragon Wisdom

Dragon Wisdom Bærekraftig utvikling har fått stor plass i den nye læreplanen. Det er ett av tre tverrfaglige tema som det nå skal være fokus

BliMe – dansen 2022

Fredag 11. november er det BliMe – dagen! Dette er NRK Super sin årlige vennskapskampanje, og alle skoler og barnehager er invitert til å danse

Operasjon dagsverk 2022!

Operasjon dagsverk 2022! Årets operasjon dagsverk vart organisert på Den norske skolen i Brussel fredag 28. oktober 2022. Det er elevrådet som planla og organiserte

4.-7. klasse på Brusseltur

4.-7. klasse på Brusseltur Den 30. september var 4.-7. på klassetur til Brussel. Vi besøkte mini Europa, Grande Place og St. Michael og St. Gudula