Dragon Wisdom!

Kategori: Elevenes hjørne

Dragon Wisdom!

Temaet for mars måned er «kloden vår». Her er alternativa mange og klassene har arbeidd med heilt forskjellege ting. Då var det ekstra spanande å møtes for å høyre om kva dei andre hadde funne ut.

1.-3. trinn

På 1.-3. trinn har vi denne gongen sett nokre videoar og prata om kretsløpet til vatn. Vidare har elevane fått skrive forteljingar om ein eller fleire vanndråpar som reiser rundt i kretsløpet. Under Dragon Wisdom-samlinga fekk elevane stå framføre resten av skulen medan forteljinga deira blei lese opp. Det var stas.

Forteljingane kan de lese her:

Vanndråpa Vanna levde i stillehavet glad og lykeklig. Hun likte å finne koralrev.Det er gøy! En dag ble Vanna fordampet. hun ble livredd. Men det var også noe posetivt for hun fikk venner og de het Natura og Emma.

Men så en dag falt Emma og Natura ned. Da var Vanna leg seg for nå var Vanna helt alene i skyen. Men så dro skyen av gåre til norishavet og der ble

Vanna sloppet ned på et fjel.Og
der var det jammen meg kalt! Men så komm det flere regndråper ned fra en annen sky og to av de var moren og faren

til Vanna.Vanna ble så glad også ble dem sloppet ned i norishavet.Og da komm det en bølge og tok dem til et vann.- Hvor er vi? tenkte Vanna. og der møte de Emma og Natura også ble alle sammen feid av gåre .Men med en ny bølge!

Men de ble feid av gåre til en stor stor foss… De falt ned.det var skumelt og spendene. hvor ender denne fossen da? de falt ned.

Og de havna på hver sin blomst. Så ble de fordampa igjen men dene gangen hvar det varmere og enda lengere.Men så traf skyen Mount Everst og falt ned i er elv. Det skiler i magen for alle sammen. hvor ender dene elven?Så kom de til stillehavet å og da ble alle lyklige .

Men jeg skal fortelle deg at det der hvil skje med alle vandråper om og om igjen.

Det var en gang en vandråpe såm het båb såm ble fådampet til skyene. Ostepåp og sjokolade var det mye av der. Dette likte han godt. Eter han falt ikolaken
Bæs promp
Han ble i kloakken lenge. Men etter en stund han møte en fisk. Fisken heter olav. fisk Olav driket båb
Fisken spiste båb han var trist men han ble fisketåp
En hun drak åp Bob
Bob havnet i magesekken. Magesekken sprakk. PANG! Bob havner på gulvet og blir tørket opp av en klut. Han blir en del av kluteklubben.

De tre småe vanndråpene som het Reddik, Tomat og Laks. De var hjemme hos Laks. Laks serverte litt laks. Men en dag badet de men så ble de fordampet opp i skyende. Tomaten ble så redd så den hoppet på Reddiken.Reddiken ble helt rød. Tomaten sa -det var ikke meningen.
Laks sa, -se et fjell. -Men skyen toler ikke mer nå faller VIIII. Laksen hadde med seg vann sånn at de ikke døde.Så var det ett menneske som kom og drakk opp og spytta det ut i do også ramlet den i kloakken. I kloakken fant de en venn som het Bob.-Hei vi heter Laks, Tomat og Reddik. Alle hadde spilt Alias. Nå var alle lei av Alias. -Kan vi dra nå? -NEI. -Men Bob vi bor ikke her. -Ok. -Ha det bra. Nå gikk Reddik, Tomat og Laks til enden av kloakken. -Se vanne! -Endelig er vi framme. -Se en sklie. -WEEE. Vanndråpene levde fint når det skjedde om igjen og om igjen.

4.-7. trinn

4.-7. klasse har hatt fokus på geografi. Vi har snakket masse om hva geografi er, og hatt fokus på at det handler om så mye mer enn bare hvilke land som er hvor eller hvilke byer som er hvor i verden. Vi har studert MANGE forskjellige typer kart og jobbet mye med atlas, og alt det vi kan lære og finne av informasjon der. Viste du at vi kan finne utrolig mye informasjon om hvordan mennesker rundt om i verden har det i et atlas?

Her er bare noen av de tingene vi har sett på:

  • Hvordan landskap og natur det er forskjellige plasser i verden.
  • Hvor mye nedbør det er og hvilke temperaturer som er vanlig. Dette er det som utgjør klimaet til en plass. Det avgjør også hva slags natur vi finner der.
  • Analfabetisme – det er hvor mange som kan lese eller skrive i et land.
  • Barnedødelighet – det er hvor mange barn som dør før de fyller 1 år. Dette kan fortelle oss litt om hvordan helsetilbudet i et land er.
  • Forventet levealder – dette er hvor lenge det er vanlig å leve i landet. Det har også med helsetilbudet de får å gjøre.
  • Hvilke land som er fattige og rike. Viste du at Norge er blant de landene som har mer enn 400% mer penger enn det som er gjennomsnittet i verden?
  • Viste du at de landene som er blandt de fattigste, også for det meste er de med mest analfabetisme, høyest barnedødelighet og lavest forventet levealder?
  • Hvilke land som slipper ut mest CO2. Viste du at det er de rikeste landene som forurenser mest?

Etter at vi hadde lært om dette selv, lagde vi en STOR presentasjon for å prøve å lære de andre på skolen mest mulig om hva vi hadde lært oss. Vi forklarte flere av de vanskelige ordene, og viste de mange forskjellige typer kart og forklarte hva som viste hva. Underveis spurte vi de andre spørsmål, slik at de også måtte studere kartene for å finne informasjon. De andre var veldig flinke til å svare og til å tyde kartene!

8.-10. trinn

Ungdomstrinnet har hatt fokus på Asia denne perioden. Vi har lært masse om landene i Asia og bla. sett på hvordan deres skriftspråk er annerledes enn vårt. De bruker ikke bokstavene vi gjør i Norge, men helt andre symboler for lydene i ord. Resten av skolen fikk bla. se hvordan Kina og navnet til noen på ungdomstrinnet skrives. De kjente ikke igjen ordene! I tillegg har vi hatt det veldig gøy med å bruke et dataprogram hvor man kan øve seg på hvilke land som er hvor. Hvis du også vil prøve deg, så kan du se hvordan det fungerer her:

Flere innlegg:

5.-7. klasse i Paris!

5.-7. klasse i Paris! 5.-7. klasse har sin egen elevbedrift. Hele året har vi jobbet og hatt forskjellige arrangement for å tjene penger slik at

Matematikkens dag

Matematikkens dag 12. juni gjennomførte DNSB sammen med DNS SHAPE vår årlige mattedag på SHAPE! Det har blitt en tradisjon på slutten av skoleåret at

Musikkinstrumentmuseum og buldretur

Tirsdag 13.juni gikk turen inn til Brussel for 5.-10 trinn, for å besøke Musikkinstrumentmuseet og senere til en buldrehall.  Musikkinstrumentmuseet ligger på høyden, Les Monts

Stop Motion og programmeringsdag

Mandag 19. juni arrangerte DNS Brussel Stop Motion og programmeringsdag for hele skolen!  For oss som skole er det viktig at vi satser på fremtidens