Nyhetsbrev #3 2020/2021

Kategori: Aktuelt

Nyhetsbrev #3

Årets tredje nyhetsbrev skrives under helt andre omstendigheter enn det forrige. Både store og små har uttrykt at det er godt å være tilbake på skolen, og at de nå ser frem til den trivelige adventstida vi har i vente.

Tilbake på skolen

Det er godt å være tilbake på campus!

Til tross for at vi er tilbake til kode rød i skolen, ser vi at elevene har et helt annet forhold og forståelse til smitteverntiltakene sammenlignet med i våres. Den nye hverdagen har blitt rutine, og elevene er flinke til å huske tiltak uten å trenge påminnelser. De eldste elevene viser ikke lenger misnøye til maskebruk. Alle disse smitteverntiltakene vi til enhver tid må forholde oss til kan tidvis oppleves krevende. Derfor er vi meget stolt over den innstillingen og forståelsen elevene har hatt etter de kom tilbake til skolen! Vi har et ønske om at perioden frem mot jul fortsetter med et positivt fokus, og at vi sammen kan skape en tid der det er mye å se frem til og glede seg over i skolehverdagen.  

Tentamenstid

For de eldste elevene våre er det likevel en smått hektisk periode som må gjennomføres før skuldrene kan senkes inn mot adventstida. De er nemlig for øyeblikket inne i tentamensperioden. Vi heier på ungdommen vår og ønsker dem lykke til med høstens tentamener!

Rapport fra klasserommene

4.-7. trinn:

For en liten tid tilbake jobbet 4.-7. klasse med et prosjekt om Pompeii i Engelsk. Da leste de tekster, så forskjellige filmer og lærte om hva som skjedde i byen. Til slutt lagde de egne podcaster om alt de hadde lært! Arbeidet ble dessverre litt avbrutt da vi gikk over til digital skole, men nå har de fått fullført prosjektet og podcastene vil legges ut på elevbloggen i løpet av dagen. Vi oppfordrer derfor alle om å besøke hjemmesiden vår for å høre på podcast og samtidig lære litt mer om denne spennende historien! 

Ellers har klassen jobbet mye med kroppen i det siste. «Kroppen» er nemlig månedens tema for «Dragon Wisdom»! Klassen har bestemt seg for å lage store plakater om bla. hjertet, lungene, skjelettet, nervesystemet og blodårene. Elevene gleder seg til å vise frem plakatene når de blir ferdige!

8.-10. trinn:

Som allerede nevnt har ungdomstrinnet først og fremst hatt fokus på tentamensperioden, men de har også arbeidet med kroppen i forbindelse med «Dragon Wisdom». De har valgt å fokusere nærmere på mental helse, og i den forbindelse har de produsert reklamevideoer om hjelpetelefon for mental helse. Disse filmene vil snart legges ut på elevbloggen.

1.-3. trinn:

I dag har de yngste elevene inntatt musikkrommet vårt, og det har de gjort med stil! De har prøvd seg på instrumentene våre, og har i tillegg begynt å produsere sin helt egen musikkvideo! Denne gleder vi oss til å presentere så snart resultatet er ferdig.

Brukerundersøkelser

Nå har vi satt i gang elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og lærerundersøkelsen som vi har informert om tidligere i høst. Alle foreldre skal i den forbindelse ha mottatt en epost med link og tilgangskode som behøves for å kunne gjennomføre brukerundersøkelsen. Dersom dere ikke har mottatt denne linken ber vi dere kontakte skolen.

Advent

Adventstida bruker alltid å være en innholdsrik periode med tett program her på Campus Argenteuil, og en periode skolene på campus gjør veldig mye sammen. Å slå oss sammen med EEBA denne adventstida er dessverre ikke mulig. Vi er nødt til å tenke alternativt rundt mye av organiseringen, men vi skal likevel gjøre så godt vi kan for å beholde tradisjonene våre. Allerede 6. desember er det St. Nicholas, en katolsk juletradisjon som er stor i Belgia, men kanskje mindre kjent for mange nordmenn. I år havner datoen på en søndag, men vi vil likevel sørge for å markere St. Nicholas – også i år.

St. Nicholas finner veien til campus også i år, til tross for pandemien.

En annen stor markering som har vært en viktig tradisjon på campus er den årlige Luciakonserten. I år jobber vi med å finne en alternativ måte å organisere Lucia på. Vi synes det er trist at vi ikke kan invitere til konsert og lussekatter på slottet, men vi har likevel troen på at det alternative opplegget skal bli helt supert.

En tredje tradisjon vi har hatt sammen med EEBA er det årlige juleverkstedet. Da har vi delt opp hele campus i blandede grupper og viet en hel dag til diverse workshops. I år må vi organisere juleverkstedet på en annen måte, og har i den forbindelse lagt det til siste skoleuke.

Vanligvis markeres siste skoledag før jul med en felles seremoni i Sports Hall. Dette er nok en tradisjon som blir nødt til å vike dette skoleåret. I stedet for avslutningsseremoni vil hver klasse møtes for å se julefilm sammen og kose seg med klassen. Denne dagen avslutter klokka 11.00.

Juleferie og prosjektuker

Dette skoleåret opplever vi at det er stor spenning og mye usikkerhet relatert til reising i juleferien. Pandemien gjør det vanskelig å planlegge, og flere vil kanskje være avhengige av å søke permisjon for å kunne gjennomføre karantenetid i begge ender av ferien. Som nevnt på generalforsamlingen, ber vi derfor alle som planlegger å søke permisjon i forbindelse med juleferien om å sende skriftlig søknad (se dokument på skolens hjemmeside) til rektor så snart som mulig.

Ettersom vi er forberedt på færre elever på skolen både uka før og etter ferien velger vi å planlegge et alternativt opplegg. Siste uke før jul blir det prosjektuke der jula står i fokus. Her blir det ulikt program for hver dag med mye spennende på programmet. Før lunsj vil dagene bli viet til faglig innhold, mens vi vil benytte siste halvdel til diverse adventsaktiviteter. Elever under 12 år vil utgjøre en egen gruppe, mens elever over 12 år vil utgjøre en annen gruppe.

Uka etter ferien planlegger vi også å slå oss sammen i tilsvarende grupper. I utgangspunktet hadde vi planlagt å besøke en moské denne uka, men dette er nok en ting som utgår grunnet pandemien. I stedet vil vi gjennomføre et prosjekt om islam denne uken. For elever som befinner seg i Norge eller i karantene vil vi tilby egen arbeidsplan for både uka før og etter juleferien.

Med hilsen fra alle ansatte på DNSB

Flere innlegg: