Nyhetsbrev #2 2020/2021

Kategori: Aktuelt

Nyhetsbrev #2

Årets andre nyhetsbrev kommer samtidig som elever og lærere gjør seg klar for en velfortjent pust i bakken etter en lang og annerledes høst.

Ny runde med digital skole

I uke 42 ble det plutselig en brå overgang tilbake til digital skole, da karantener og positive testresultater gjorde at det ble nødvendig å ta grep. Tilbakemeldingene fra lærerne er at gjennomføringen av fjernundervisningen har fungert bra, og at klassene har gått tilbake til gode rutiner og erfaringer gjort under perioden med fjernundervisning på vårparten. Når man har fjernundervisning er det ekstra kjekt å få litt kreative arbeidsoppgaver. Elevene på mellomtrinnet har f.eks. hatt bakedag! Dersom dere behøver inspirasjon til deilige oppskrifter som kan nytes i høstferien, anbefaler vi alle å ta en titt på «elevenes hjørne» på skolens hjemmeside. Der ligger det både oppskrifter og videoer av mye godt!

Dragon Wisdom

Forrige måned hadde vi første presentasjonsrunde fra vårt nye konsept «Dragon Wisdom». Denne uken skulle vi egentlig gjennomført andre runde, men grunnet situasjonen med fjernundervisning har ikke alle klasser hatt mulighet til å fullføre sine prosjekter. Likevel er det noen som har klart å lage produkter til månedens «Dragon Wisdom». Månedens tema var «demokrati og medborgerskap» og de ferdige produktene blir lagt ut på «elevenes hjørne» i dag.

Da vi startet opp med «Dragon Wisdom» hadde vi en navnekonkurranse der elevene kom med forslag som deretter ble stemt frem på skolens Instagram. Nå har elevene foreslått at de også ønsker en logokonkurranse! Første uke etter høstferien vil alle elever få i oppgave å designe sine egne logoforslag til «Dragon Wisdom». En komité vil plukke ut fire kandidater som deretter kan stemmes frem på Instagram.

Etter høstferien

Vi har forståelse for at mange er nysgjerrige på hva som vil skje etter høstferien. I skrivende stund har myndighetene som mål at skolene skal åpne etter ferien. Belgiske skoler har fått utvidet sine høstferier slik at elever og lærere unngår nærkontakt over en lengre periode og forhåpentligvis bidrar til å dempe noe av smittespredningen. Samtidig gjør myndighetene hyppige endringer av diverse smitteverntiltak, så skolen er forberedt på at eventuelle kontrabeskjeder kan forekomme. Vi monitorerer situasjonen fortløpende og vil komme tilbake med ny informasjon dersom retningslinjene skulle endre seg i løpet av høstferien.    

Elevundersøkelse / Brukerundersøkelse

Forrige nyhetsbrev skrev vi at vi planlegger å gjennomføre elevundersøkelsen og brukerundersøkelsen (foreldreundersøkelsen) etter høstferien. Dersom vi skulle ende opp med fjernundervisning etter høstferien må elevundersøkelsene gjennomføres hjemmefra. Etter ferien vil vi sende ut mer utfyllende informasjon om alt fra gjennomføring, formål og personvern relatert til undersøkelsene. Vi velger i tillegg å repetere litt av informasjonen som ble nevnt i forrige nyhetsbrev:

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rå data fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

Foreldreundersøkelsen har vi vanligvis gjennomført annethvert år. Foreldreundersøkelsen gir deg som forelder mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen og om skole-hjem-samarbeidet. Resultatene fra undersøkelsen benyttes av skolen, skoleeier og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle skole- og læringsmiljøet.

Helt til sist ønsker vi å oppfordre alle norske familier til å ta smittevernreglene på alvor og gjøre deres beste til å bidra med å redusere spredningen. Vi håper at alle holder seg friske og raske og nyter en velfortjent høstferie!

Med vennlig hilsen alle ansatte på DNSB.

Flere innlegg: