Samefolkets dag

Kategori: Elevenes hjørne

Samefolkets dag

I dag har vi markert samefolkets dag på skolen. Det gjorde vi med at elevene rullerte rundt på 3 stasjoner. De har laget mat, lavvo og runebommer. Til slutt samlet hele skolen seg for å høre på samiske historier inne i lavvoen vi hadde bygget.

Mat

Lihkku beivviin! På matstasjonen har vi i dag fått smake på en helt sentral ingrediens i det tradisjonelle samiske kjøkken, nemlig reinsdyrkjøtt. Vi lagde en buljong med poteter, gulrøtter og reinskav, hvor alle elevene fikk skrelle og kutte poteter, og alle fikk være med på å steke reinsdyrskav. Her lærte vi at det stekes på nesten samme måte som vi steker kjøttdeig, nemlig ved å hakke det litt opp i biter. Mens suppen fikk godgjøre seg, snakket vi om samisk kultur og tradisjon og hvor tett dette er knyttet til reinsdyret.

Elevene synes det smakte godt og det var gøy å lage maten! Noen av elevene synes reinkjøttet smakte litt som kjøttdeig, og andre synes det smakte veldig annerledes enn annet kjøtt de hadde spist før.

Lavvo!

Lavvoen er samenes bosted når de er på reinflytting, jakt eller fiske. Innholdet i en lavvo er reinskinn til å sove på, reinskinn til dyne, en bålplass, et sted å henge tøy og et matlager. Når samene sover passer hundene på og elevene fikk i dag lære hvorfor hundene er så viktige for reingjeterne. Kommer det en ulv, så varsler hunden.

Ellers bygde vi en lavvo fra bunnen av og vi hadde fortellerstund inne i den til slutt. Vi lærte noen samiske ord som hva fjell, elv, vann og dal heter på samisk. Og så fikk alle prøve seg som reingjetere med suoppan (lasso). Mange lovende fangere i elevflokken.

Vi kom også inn på hvordan samisk språk og kultur har blitt undertrykt under fornorskingsperioden, hvordan samiske barn måtte forlate sine familier for å bo på internat hvor det var forbudt å snakke samisk.

Vi hadde også en egen offerstein hvor noen elever gav noen mynter til naturkraften slik at året skulle gå godt.

Og så fikk vi tid til å leke litt rundt omkring.

Kunst – Runebomme

På denne stasjonen snakket vi først litt om samene, samefolkets dag og religionen som mange samer brukte å tro på. Samene hadde en naturreligion. Det vil si at de trodde dyr, mennesker og naturen var tett knyttet sammen. De trodde også på mange forskjellige guder og ånder som hadde med naturen å gjøre. Noen få personer, noaider, kunne snakke med åndene. De brukte en runebommen for å snakke med åndene. Noaiden kunne for eksempel gjøre folk friske hvis de var syke. Det finnes flere forskjellige typer runebommer, og disse ble dekorert forskjellig ut i fra hva de skulle brukes til.

I dag har vi laget våre egne «runebommer». Vi har studert forskjellige motiver for runebommene, og satt sammen våre egne varianter. Runebommene kommer til å bli hengt opp på skolen om litt.

Flere innlegg:

5.-7. klasse i Paris!

5.-7. klasse i Paris! 5.-7. klasse har sin egen elevbedrift. Hele året har vi jobbet og hatt forskjellige arrangement for å tjene penger slik at

Matematikkens dag

Matematikkens dag 12. juni gjennomførte DNSB sammen med DNS SHAPE vår årlige mattedag på SHAPE! Det har blitt en tradisjon på slutten av skoleåret at

Musikkinstrumentmuseum og buldretur

Tirsdag 13.juni gikk turen inn til Brussel for 5.-10 trinn, for å besøke Musikkinstrumentmuseet og senere til en buldrehall.  Musikkinstrumentmuseet ligger på høyden, Les Monts

Stop Motion og programmeringsdag

Mandag 19. juni arrangerte DNS Brussel Stop Motion og programmeringsdag for hele skolen!  For oss som skole er det viktig at vi satser på fremtidens