Dragon Wisdom

Kategori: Elevenes hjørne

Dragon Wisdom

Tema for Januar har vært kroppen. Her kan du se hva de forskjellige klassene har jobbet med:

1.-3. klasse:

I 1.-3. klasse har vi lært så utrolig mye spennende og nytt om kroppen vår denne måneden! Vi har jobbet parallelt med den fysiske biten av kroppen vår, og med psykisk helse. Den fysiske kroppen har vi studert både gjennom bilder, tegninger, røntgenbilder (og lært hva dette er!), og gjennom å kjenne på vår egen kropp om vi for eksempel kan kjenne de delene av skjelettet vi snakker om, eller de ulike musklene vi snakker om. Vi har også noen fine modeller av kroppen på skolen, blant annet en torso, hvor det går an å ta ut de ulike delene av fordøyelsessystemet og de ulike organene vi har, og studere disse og hvor de er plassert. Dette har vært en stor hit for elevene! Vi har laget en digital bok hvor elevene har fått skrive om skjelettet, musklene og fordøyelsessystemet, og fått øve seg på å hente bilder fra internett, og slik har vi også fått inn tverrfaglig læring ved at vi har lært om nettvett.

Under tema psykisk helse har vi jobbet mye med å kjenne igjen ulike ansiktsuttrykk og kroppsspråk knyttet til de fire grunnfølelsene glede, sinne, tristhet og redsel. Her har vi blant annet jobbet med et skuespill basert på en bok som heter «Sinnamann», som vi fremførte på dagens Dragon Wisdom- fremføring. Her møter vi en familie på tre, hvor far har en sinnamann inni seg som han ikke har kontroll på, og vi får se hvordan dette påvirker familien. Det hele ender godt, da far får hjelp til å «reparere» seg. Elevene har jobbet skikkelig målrettet med denne fremføringen, og det ble en flott forestilling for resten av skolen! Dette skuespillet viser godt hvordan det å få hjelp til psykiske utfordringer er like viktig som å reparere den fysiske kroppen om for eksempel et bein er brukket. I forbindelse med psykisk helse har vi også jobbet med tematikken vennskap og hvordan vi er gode med hverandre, og hvor viktig det er å kjenne at man har det bra. Vi har gjennom denne måneden fått en god forståelse for kroppen vår på alle måter!

4.-7. klasse:

4. – 7. klasse hadde spart opp litt naturfagstimer slik at vi kunne ha ekstra mye tid nå som vi skulle jobbe med kroppen. Vi er derfor snakket om mange forskjellige temaer som har med kroppen å gjøre.

Vi startet med å lære om forskjellen på psykisk og fysisk helse og om hvordan disse påvirket hverandre. Videre lærte vi om cellene vi har inne i kroppen vår og hva som er inne i en celle. Vi lærte også hvilke jobber de forskjellige delene i cellen har. Her kom det opp mange spørsmål underveis, og vi snakket derfor også mye om hva DNA er, hva kromosomer er, og den genetiske forskjellen mellom jenter og gutter. Når vi følte at vi hadde god kontroll på hvordan celler er oppbygd, lagde vi 2 modeller. En av en dyrecelle og en av en plantecelle. Den ene gruppen lagde av leire og malte så cellen sin. Den andre gruppen valgte å lage av plastelina. Her kan dere se cellene våre:

Videre hadde vi fokus på hjertet og lungene. Vi delte oss i 2 grupper, som fikk hvert sitt ansvarsområde og skulle lære resten av klassen om sitt tema. Gruppen som fikk ansvar for hjertet lærte de andre om kamrene inni hjertet, hva blodet består av, det lille og det store kretsløpet, de sammenlignet menneske- og dyrehjerter og de hadde litt generell fakta om hjertet og blodomløpet. Viste du for eks. at hjertet er en hul muskel og at hvis du legger alle blodårene etter hverandre så blir det 100 mil langt. Eller at menneskehjertet slår 60-80 slag i minuttet mens en spurv sitt hjerte slår 500 slag i minuttet?!

Gruppen som hadde om lungene lærte de andre om luftrøret, lungeblærer og flimmerhår. Men de ble også veldig interessert i hvorfor vi trenger oksygen i det hele tatt! De gjorde derfor masse research og fant ut om celleånding og fotosyntesen. De satte seg godt inn i temaet, da dette er ganske vanskelig stoff, og klarte til slutt å forklare de andre hvordan fotosyntesen og celleånding henger sammen og hvorfor det er så utrolig viktig for livet vårt her på jorda. Etter at de hadde lært bort om sitt tema, hadde begge gruppene også forberedt oppgaver til de andre, for å sjekke om de hadde forstått det som de prøvde å forklare.

Når alle hadde lært om både hjertet og lungene, hadde vi en naturfagsdag hvor vi så på ekte hjerte og lunger fra en gris. Det var helt utrolig kult, og elevene kunne bruke masse av den kunnskapen de allerede hadde om hjerte og lunger fra å ha jobbet med det tidligere.

8.-10. klasse:

Visste du at nervetrådene som styrer stortåen er over en meter lang? Visste du at ulike hormoner blir produsert i ulike kjertler i kroppen? Alt dette og mer kan du lære om i DNB einsteins video! Vi har denne måneden hatt om kroppen, og vårt fokus har vært på nerve- og hormonsystemet. Etter en periode med undervisning om systemene ble vi enige om at vi ønsket å lage undervisningsfilm om temaet. Vi har delt temaet opp i mindre deler og fordelt det mellom oss, slik har hver enkelt fått fordype seg ekstra i en spesiell del av pensum og blitt ekspert på dette, så har vi satt oss sammen og laget denne filmen.

Da får den som ser filmen både lytte til det faglige samtidig som det er benyttet bilder for å vise og visualisere det vi snakket om. I arbeidet med filmen er det ikke bare mål fra naturfagsplanen som blir nådd, men også mål fra norsk og kunst og håndverk blir inkludert! 

Dette var et super morsomt prosjekt, og vi håper du lærer like mye som vi har! Snurr film!

Flere innlegg:

5.-7. klasse i Paris!

5.-7. klasse i Paris! 5.-7. klasse har sin egen elevbedrift. Hele året har vi jobbet og hatt forskjellige arrangement for å tjene penger slik at

Matematikkens dag

Matematikkens dag 12. juni gjennomførte DNSB sammen med DNS SHAPE vår årlige mattedag på SHAPE! Det har blitt en tradisjon på slutten av skoleåret at

Musikkinstrumentmuseum og buldretur

Tirsdag 13.juni gikk turen inn til Brussel for 5.-10 trinn, for å besøke Musikkinstrumentmuseet og senere til en buldrehall.  Musikkinstrumentmuseet ligger på høyden, Les Monts

Stop Motion og programmeringsdag

Mandag 19. juni arrangerte DNS Brussel Stop Motion og programmeringsdag for hele skolen!  For oss som skole er det viktig at vi satser på fremtidens