Stolt tradisjon for skoleshow på DNSB

Kategori: Aktuelt

De siste fem årene har DNSB gjort tradisjon av å sette opp skoleforestilling. Å arrangere skoleshow skal selvsagt være både gøy og moro, men man kan også plotte inn mye god læring på veldig mange plan! Hos oss har denne tradisjonen stadig utviklet seg, og det har blitt et mer og mer sammensveiset prosjekt fra år til år. Det startet ganske «tradisjonelt» med at vi satte opp Putti Plutti Pott for foreldrene jula 2015, uten særlig større intensjoner enn at det skulle være en fin og trivelig opplevelse for både elever og voksne. I ettertid var vi enige om at forestillingen hadde vært stor suksess, med dyktige elever som både spilte og sang imponerende bra. Likevel satt lærergruppa likevel igjen med en liten bismak grunnet stort tidsbruk. Hadde vi egentlig fått noe større utbytte? Joda, vi hadde huket av et par mål i musikk, samt noen norskmål som f.eks å uttrykke seg med innlevelse, bruk av intonasjon og stemmebruk etc. Vi ble enige om at ideen om årlig show var fin, men at vi da kunne planlegge det hele litt enklere for oss selv og samtidig redusere tidsbruken. 

Vi gikk derfor for en enklere revyoppskrift påfølgende år. Vi benyttet hovedsakelig kun norsk og musikk som «prosjektfag». Elevene gikk sammen i små grupper for å lete etter vitser, sketsjer og morsomme tekster som skulle korrigeres, regisseres og fremføres. Flere av gruppene skrev også sine egne sketsjer. I tillegg spedde vi på med litt musikk og danseinnslag. Tidsbruken på prosjektet gikk kraftig ned ettersom vi kun jobbet i små grupper innad i klassene. Også denne gangen ble resultatet svært bra, men enda bedre var det at lærerne ikke hadde noe å si på tidsbruken! Og herfra var det at ballen virkelig begynte å rulle for alvor. Kunne vi bruke enda mer tid på et skoleshow dersom innholdet matchet bedre med læreplanene? På et personalmøte lagde vi derfor rett og slett en femårsplan for de kommende årene!

I 2018 satte vi opp «Et tidsreise gjennom popkulturen», som handlet om to barn som finner en tidsmaskin på en kjedelig regnværsdag. Tidsmaskinen tar barna med gjennom seks tiår hvor de møter store musikalske ikoner. I forkant jobbet klassene med mote og lagde kostymer fra de ulike tiårene i kunst & håndverk, mens oppvekst, ungdomskultur og musikkhistorie fikk en del fokus i både samfunnsfag og musikk. I norsk så vi også på begreper, slang og moteord som var relevant de ulike tiårene. Vi hadde nok en gang brukt mye tid på et show, men denne gangen var det også langt mer læring. Året etter satte vi opp en hel musikal som hovedsakelig var viet til etikk, respekt, menneskeverd og psykisk helse. All musikk ble skrevet og komponert av DNSB! 


I år lager vi et show som vil presenteres som et reiseprogram; «Historier fra alle verdens hjørner». Hver klasse har hatt større tverrfaglige prosjekter der de har tatt en nærmere titt på to land hver. Alt fra statistikk og valuta i matematikk – til klima, fauna, landskap og naturressurser i naturfag. Kultur, historie, politikk og geografi i samfunnsfag og naturligvis musikk og dans i musikkfaget. Etter å ha jobbet med landene har klassene samarbeidet om å skrive spennende manus om landene sine, basert på alt de har lært i løpet av prosjektet – her kommer også mange av norskmålene inn i bildet. Videre er det også mye læring i rammene rundt det å lage en musikal. Alt fra promotering, servering (matretter fra prosjektlandene), rigging etc..  

Fra å ha startet med en helt tradisjonell juleforestilling har vi altså endt opp med en kjempefin årlig tradisjon, der vi baker inn mange mål fra lærerplanen inn i et stort og morsomt prosjekt. Dette bidrar virkelig til motivasjon og glede for å lære! Neste år planlegger vi å bevege vi oss inn i religionens verden.

Fasiten så langt:

  • 2015/2016: Putti Plutti Pott
  • 2016/2017: Kelner, kelner!
  • 2017/2018: En tidsreise gjennom popkulturen
  • 2018/2019: Et liv i dur og moll
  • 2019/2020: Folk fra verdens hjørner
  • (2020/2021: Fra salmer og gospel til religiøs rap)

Flere innlegg: