Elevarbeid: Halloween på 1.-3. trinn

Elevarbeid: Halloween på 1.-3. trinn Halloween i år blei litt annleis enn elles, dessverre. Likevel synast vi at vi fekk feira godt. Mange av elevane på 1.-3. trinn har faktisk feira Halloween heile veka. Så artig synast vi denne dagen er. På heimeskulen har vi laga kunst av det kvar enkelt måtte ha heime, vi […]

Elevarbeid: Brev til nye elevar ved DNSB frå 1.-2. trinn

Elevarbeid: Brev til nye elevar ved DNSB frå 1.-2. trinn Dei siste åra har elevane på 1.-2. trinn skrive brev til nye elevar til skulen. Ingen unntak i år. I fjor fekk elevane som skulle starte på 1.-2. trinn desse breva tilsendt i posten saman med eit brev frå læraren, men i år vel vi […]

Elevarbeid: Tekstar om korona frå 1.-2. trinn

Elevarbeid: Tekstar om korona frå 1.-2. trinn På 1.-2. trinn hadde vi denne veka ei ekstraoppgåve der elevane fekk skrive fritt så lenge det handla om korona. Det kunne vere ein faktatekst om viruset, ei historie sett frå eit virus sitt perspektiv som reiste rundt i verda og kosa seg, om korleis situasjonen opplevast for […]

Adjektivforteljing på 1.-2. trinn

Adjektivforteljing på 1.-2. trinn Sjølv om skulen er stengt og vi ikkje kan møtast så ringast heile klassa på fredagar for å ha litt leikar og prate litt saman. Her er det ingen fag, berre fokus på å få vere sosial. Kvar gong vi pratast har vi nokre leikar. Vi har mellom anna leika henteleik […]

Elevarbeid: Forteljingar frå 1.-2. trinn

Elevarbeid: Forteljingar frå 1.-2. trinn Kvar dag har vi på 1.-2. trinn ekstraopplegg i både norsk og matematikk etter ønske frå føresette. Dette er noko det ikkje blir forventa at alle elevane gjer og at ein ikkje treng å gjere det kvar dag. Denne veka har vi brukt på å skrive ein tekst med utgangspunkt […]

Elevarbeid: Regnboger og bamsar

Elevarbeid: Regnboger og bamsar Over heile verda lagar barn regnboger til trøst og oppmuntring for å vise at «alt blir bra», at det er håp og at vi skal vinne over koronaviruset. Regnbogen blir plassert i eit vindauge eller ein annan synleg plass. Vi har òg fått med oss at mange barn plasserar ein bamse […]

Elevarbeid: Heimeskule for 1.-2. trinn

Heimeskule for 1.-2. trinn – dei to første vekene Som alle andre skular her i Belgia og i Noreg er vi òg stengt og elevane har heimeskule. Vi veit ikkje kor lenge dette vil vare, men både vi vaksne og elevane er einige om at det går fint med skule på denne måten òg. I […]