EKSKURSJON TIL BUDDHIST-TEMPEL

Kategori: Elevenes hjørne

Skolen besøkte i januar våre venner ved Buddhist-tempelet i Waterloo. Læreplanen vår i KRLE sier blant annet at: «faget skal gi kunnskap om og forståelse for kristendom og andre religioner og livssyn, lokalt, nasjonalt og globalt og på individ-, gruppe- og tradisjonsnivå. Elevene skal også få innsikt i hvordan kristendom og andre religioner og livssyn inngår i historiske prosesser og henger sammen med samfunnsendringer og kulturarv. Elevene skal bli kjent med mangfoldet av religioner og livssyn, og med de ulike tradisjonenes indre mangfold. Faget skal gi grunnlag for refleksjon over majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiver i Norge«.

Vi fikk en grundig innføring i livet til munkene i tempelet, hvordan de tenker om hva som er viktig i livet, at det er viktig å dele og å vise kjærlighet. «Tenker man godt, så snakker man godt og gjør gode ting». Vi fikk se utsmykningene inne, vi fikk demonstrert hvordan de mediterer, vi fikk besøke hagen deres hvor de har en Buddha-figur for hver ukedag og hvor elevene fikk tenne lys på sin fødedag, vi fikk kose med kattene og gi både dem og hønene mat. Til slutt fikk vi et veldig godt måltid og mange gaver i form av frukt og vafler. Vår gave til dem var etter deres eget ønske mat til dyrene og blomsterjord til plantene deres. Munkene understreket av vi er alltid velkommen til dem. Og vi kommer helt sikkert tilbake ved en annen anledning.

Flere innlegg:

5.-7. klasse i Paris!

5.-7. klasse i Paris! 5.-7. klasse har sin egen elevbedrift. Hele året har vi jobbet og hatt forskjellige arrangement for å tjene penger slik at

Matematikkens dag

Matematikkens dag 12. juni gjennomførte DNSB sammen med DNS SHAPE vår årlige mattedag på SHAPE! Det har blitt en tradisjon på slutten av skoleåret at

Musikkinstrumentmuseum og buldretur

Tirsdag 13.juni gikk turen inn til Brussel for 5.-10 trinn, for å besøke Musikkinstrumentmuseet og senere til en buldrehall.  Musikkinstrumentmuseet ligger på høyden, Les Monts

Stop Motion og programmeringsdag

Mandag 19. juni arrangerte DNS Brussel Stop Motion og programmeringsdag for hele skolen!  For oss som skole er det viktig at vi satser på fremtidens