EKSKURSJON TIL BUDDHIST-TEMPEL

Kategori: Elevenes hjørne

Skolen besøkte i januar våre venner ved Buddhist-tempelet i Waterloo. Læreplanen vår i KRLE sier blant annet at: «faget skal gi kunnskap om og forståelse for kristendom og andre religioner og livssyn, lokalt, nasjonalt og globalt og på individ-, gruppe- og tradisjonsnivå. Elevene skal også få innsikt i hvordan kristendom og andre religioner og livssyn inngår i historiske prosesser og henger sammen med samfunnsendringer og kulturarv. Elevene skal bli kjent med mangfoldet av religioner og livssyn, og med de ulike tradisjonenes indre mangfold. Faget skal gi grunnlag for refleksjon over majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiver i Norge«.

Vi fikk en grundig innføring i livet til munkene i tempelet, hvordan de tenker om hva som er viktig i livet, at det er viktig å dele og å vise kjærlighet. «Tenker man godt, så snakker man godt og gjør gode ting». Vi fikk se utsmykningene inne, vi fikk demonstrert hvordan de mediterer, vi fikk besøke hagen deres hvor de har en Buddha-figur for hver ukedag og hvor elevene fikk tenne lys på sin fødedag, vi fikk kose med kattene og gi både dem og hønene mat. Til slutt fikk vi et veldig godt måltid og mange gaver i form av frukt og vafler. Vår gave til dem var etter deres eget ønske mat til dyrene og blomsterjord til plantene deres. Munkene understreket av vi er alltid velkommen til dem. Og vi kommer helt sikkert tilbake ved en annen anledning.

Flere innlegg:

Elevkveld på DNSB

Elevkveld på DNSB På torsdag arrangerte 4.-7. klasse elevkveld på skolen. Dette har vi hatt lyst til å gjøre hele skoleåret, og endelig fikk vi

Skoleshow 2022!

Skoleshow 2022! 31.03.22 hadde den norske skolen i Brussel sitt årlige skoleshow. Nå er det flere år siden vi fikk mulighet til å gjennomføre showet

1.-7. klasse på tur i Waterloo

1.-7. klasse på tur i Waterloo Torsdag 17. mars dro 1.- 7. på tur til Waterloo. Vi startet turen vår i kirken Église Saint-Joseph De

Dragon Wisdom

Dragon Wisdom Tema for Dragon Wisdom i februar har vært teknologi. Viste du at teknologi er et veldig bredt begrep? Det omhandler egentlig alt som