Elevarbeid: Argumenterende tekst av 4.- 6. trinn

Kategori: Elevenes hjørne

Elevarbeid: Argumenterende tekst av 4.- 6. trinn

Denne uken har vi jobbet med å skrive argumenterende tekster på 4. – 6. trinn. Elevene valgte seg hver sin påstand som de skulle skrive om. Vi startet med å fylle ut en mal for å planlegge og strukturere teksten vår. Etter at vi hadde en god plan på plass og viste hva vi skulle skrive om i de forskjellige avsnittene begynte vi på selve teksten. Vi fulgte den samme malen som vi brukte i engelsk i forrige uke, og utformet teksten som en «5 paragraph essay».

Her er tekstene som elevene skrev:

Bør vi begynne på skolen igjen?

Skolene har vært stengt siden slutten av mars, for å hindre spredning av coronaviruset. Coronaviruset er et virus hvor man får feber, hoste, vanskelig å puste, vondt i halsen og et par flere ting. Den sprer seg ganske lett, derfor må vi være forsiktig. Jeg skal nå fortelle om hvorfor det er viktig at vi holder oss hjemme, og hvordan vi kan hindre spredning av viruset. Det er viktig at vi tar hensyn til dette, og følger alle reglene sånn at viruset dør ut. 

Jeg mener det er veldig viktig at skolene er stengt. I et vanlig klasserom kan det være opptil 30 elever. Da kan det være vanskelig å holde avstanden, fordi klasserommene er små. Hvis læreren skal gå og hjelpe en elev så må de jo gå tett forbi andre elever. Elever kan også lett smitte andre hvis de hoster, prater eller nyser nært en annen elev. Bakteriene kan da lett overføres til den andre eleven. Dette gjør at smitten kan lett spre seg. 

En annen viktig grunn til at skolen bør være stengt er at barn kan lett glemme å holde avstanden når de leker. Hvis barn er veldig ivrig så kan de fort glemme alle reglene som vi bør holde. Det kan fort bli dytting eller løping tett mot hverandre. Hvis de blir veldig tett så kan bakteriene komme på hendene, og da er det fort at de tar seg i ansiktet. Ungdommer leker ikke, men de er veldig ofte på telefonene sine. Derfor kan smitten spre seg lett på telefonene hvis de ikke vasker dem. Det kan også spre lett hvis noen av ungene er på skolen også kommer de hjem til eldre eller yngre søsken. Siden det er så lite tid igjen til sommeren så kan vi jo være hjemme helt til vi har fri. Hvis dette blir årsaken så har vi sommeren til å se hvordan viruset ligger ann. 

Sist men ikke minst er det viktig at skolen holder seg stengt, fordi vi burde ikke gi smitten til de eldre eller de med alvorlige sykdommer. De som er over 80 år kan lett dø hvis de blir smittet. De som har kreft, diabetes eller andre alvorlige sykdommer kan dø på hvilken som helst alder. Det er viktig at vi tar hensyn til faregruppen, fordi mange av disse sliter fra før av og trenger ikke å få noe ekstra. 

Som vi alle vet er coronaviruset veldig skummelt og alvorlig virus som er over hele verden. Det er veldig viktig at vi gjør det vi kan for å stoppe dette viruset. Derfor synes jeg at det er viktig at skolene burde holde seg stengt til vi får dette under kontroll. Skolen er et sted hvor mange folk i ulike aldersgrupper er tett sammen. Dette gjør at skolen blir et sted hvor smitten kan spre seg fort. Ingen vil smitte eldre eller syke. Hjemmeskolen har fungert bra så langt. Hvis det blir noen uker til, så går det bra. Alt blir bra til slutt! 🙂

Barn opp til 9 år skal ikke ha mobil

Påstanden min er at barn opp til 9 år ikke skal ha mobil. Jeg vil skrive om dette fordi jeg synes at det egentlig bør være en aldersgrense på mobil siden det er barn under (og over) 9 år som ikke vet helt hva som kan være farlig på sosiale medier osv. Jeg mener at barn opp til 9 år ikke bør ha mobil fordi man kan bli mobbet på sosiale medier. Folk kan se hvor du er, og de kan bli påvirket av andre på utseende og hvordan man oppfører seg. Dette er viktig fordi det kan være farlig på sosiale medier hvis man ikke vet hvordan man bruker det. 

Når barn under 9 år har mobiltelefon kan de bli mobbet på sosiale medier. Jeg mener dette fordi mange barn under (og over) har blitt mobbet på sosiale medier, og jeg har lyst til å vise hva det er mest vanlig å bli på en måte mobbet for. De kan for eksempel få hatkommentarer om for eksempel hva de har på seg eller hvordan utseende deres er. De kan bli mobbet mobbet av folk man ikke kjenner, for man kan få hatkommentarer av folk man kjenner og ikke kjenner. De kan også få hatkommentarer av folk i offentligheten om et bilde du har postet for eksempel. 

Når barn under 9 år har mobiltelefon kan folk kan se hvor du er hvis du har på status på sosiale medier. Jeg mener dette fordi at hvis man har på status kan hvem som helst se hvor du er og det kan skape farer til at man kan bli for eksempel kidnappet.  For hvis en 40 år gammel mann som du ikke kjenner driver å følger med på hvor du er kan han kjøre rundt å late som han gir godteri bare hvis du kommer inn i bilen, og da kan det fort hende at du blir lurt. Det kan skje at man blir kidnappet, voldtatt eller overgrep. 

Min mening er at når barn under 9 år har mobiltelefon kan de bli påvirket av andre folk på utseende. Min mening da er at de kan begynne å hate kroppen sin, bytter klær og kroppen fordi de synes at det er kult å ha veldig tynn kropp for eksempel. YouTube kan være noen av nettsidene de finner sånt. De kan også begynne å slutte å spise. Eller så kan de spørre foreldrene sine om de kan ta en operasjon på kroppen sin. 

Med tanke til alt jeg har skrevet til nå er argumentet mitt da at barn opp til 9 år ikke skal ha mobil og det er fordi at de kan bli mobbet på sosiale medier, folk kan se hvor man er og man man kan bli påvirket av utseende til andre folk. Som du kan se er det ikke smart å la barn opp til 9 år ha mobiltelefon. Så hvis du skal få deg en mobil så pass på hvem du snakker med på nett, ikke bry deg om de som mobber deg (de er bare sjalu på deg) og ikke bry deg om hvordan andre ser ut fordi du må være deg selv! <3

Barn må få lov til å bestemme.

Påstanden min er at barn må få lov til å bestemme hva de vil gjøre. Jeg skriver om dette fordi at jeg liker ikke å bli bestemt over. De tre argumentene jeg skal ha er for det første at jeg mener at barn skal lære å bli selvstendig. For det andre er det viktig at de kan lære hva som er rett og galt. Og sist, selvbestemmelse er bra for motivasjonen. Jeg tok det her temaet fordi at jeg synes at barn må få lov til å ha sin frihet og si sin mening. 

Barn skal lære å bli selvstendig. Dette er viktig for at barn skal kunne forberede seg til å bli voksne. Barn må øve seg i å ta egne avgjørelser. Når de får ta egne avgjørelser blir det lettere for dem å skjønne konsekvensene av det de gjør og ikke gjør. Når de blir oppmerksomme på dette kan de bedre lære når de gjør noe feil. Selvstendighet er viktig for at barn skal kunne klare seg selv uten å må trenge hjelp fra andre. Selvstendighet er bra så de kan ting alene og ikke være i grupper. Når barn lærer og bli selvstendige er det en god mulighet for at de kan bli en god leder.

Barn må lære hva som er rett og galt. Dette er viktig for at man skal kunne ha det fint med hverandre. Når man gjør gale ting kan andre bli lei seg. Når man gjør fine ting blir andre glade. Hva som er rett og galt kan variere fra land til land. Handlinger som godtas et sted kan være uakseptable andre steder. Det er viktig at barn gjennom sine handlinger lærer seg hva som er riktig og galt i det samfunnet de lever i. Samtidig kan de forstå at rundt omkring i verden er det annerledes, og hva som er rett og galt kan være noe helt annet.

Selvbestemmelse er viktig for god motivasjon. God motivasjon er viktig for at man skal lære ting på skolen. Når barn får bestemme selv får de eierskap til det de gjør. Da får de lyst til å jobbe videre med det de holder på med. Og da føler de at de har kontroll med hva de gjør. Samtidig er det også veldig viktig at de respekterer hva andre mener at de skal gjøre, spesielt foreldre, familie og lærere som ønsker barna det beste.

Det er viktig at barn får mulighet til å bestemme over egne valg. Dette er viktig for at barn skal kunne lære å bli selvstendig, lære hva som er riktig og galt, og i tillegg er selvbestemmelse veldig viktig for god motivasjon når man skal lære noe. Dersom barn ikke for muligheten til dette vil man ende opp med en flokk apekatter.

Flere innlegg:

5.-7. klasse i Paris!

5.-7. klasse i Paris! 5.-7. klasse har sin egen elevbedrift. Hele året har vi jobbet og hatt forskjellige arrangement for å tjene penger slik at

Matematikkens dag

Matematikkens dag 12. juni gjennomførte DNSB sammen med DNS SHAPE vår årlige mattedag på SHAPE! Det har blitt en tradisjon på slutten av skoleåret at

Musikkinstrumentmuseum og buldretur

Tirsdag 13.juni gikk turen inn til Brussel for 5.-10 trinn, for å besøke Musikkinstrumentmuseet og senere til en buldrehall.  Musikkinstrumentmuseet ligger på høyden, Les Monts

Stop Motion og programmeringsdag

Mandag 19. juni arrangerte DNS Brussel Stop Motion og programmeringsdag for hele skolen!  For oss som skole er det viktig at vi satser på fremtidens