Elevarbeid: Gjærbakst med 4.-7. klasse

Elevarbeid: Gjærbakst med 4.-7. klasse Vi i 4.-7. klasse har lært litt om gjær i mat og helse denne uken. Først hadde vi en time hvor vi lærte hva gjær er og hvorfor det er viktig å bruke når vi skal lage forskjellige typer deig. Etter dette valgte vi oss hver vår ting som vi […]

Dragon Wisdom!

Dragon Wisdom På DNSB har vi hver måned et tverrfaglig tema som alle på skolen skal jobbe med. Det er opp til hver klasse hva de velger å fokusere på innen dette temaet, og til slutt samles vi for å vise hverandre litt av hva vi har jobbet med. Elevene har selv kommet med forslag […]

DNSB sitt skoleshow

DNSB sitt skoleshow Vi på DNSB har de siste årene hatt en tradisjon med å lage vårt eget skoleshow. Da skolen måtte stenge i vår måtte vi dessverre avlyse forestillingen, men vi ønsker å dele den med dere her, i et litt annet format enn vanlig. Showet i år skulle være et reiseprogram, hvor vi […]

Samarbeidsprosjekt: Tinestafetten med SHAPE

Samarbeidsprosjekt: Tinestafetten med SHAPE 12. mai var det dags for Tinestafetten. I utgangspunktet skulle dette vere ein dag der DNSB besøkte DNS SHAPE for å gjennomføre eit arrangement saman. Sidan dette vart midt oppi perioden då vi var stengt valde vi å gjennomføre dette saman sjølv om vi var kvar for oss. Alle elevane ved […]

Elevarbeid: Brev til nye elevar ved DNSB frå 1.-2. trinn

Elevarbeid: Brev til nye elevar ved DNSB frå 1.-2. trinn Dei siste åra har elevane på 1.-2. trinn skrive brev til nye elevar til skulen. Ingen unntak i år. I fjor fekk elevane som skulle starte på 1.-2. trinn desse breva tilsendt i posten saman med eit brev frå læraren, men i år vel vi […]

Elevarbeid: «Uka som har vært» på 1.-2. trinn – veke 22

Elevarbeids: «Uka som har vært» på 1.-2. trinn – veke 22 Sjølv om vi er tilbake på skulen etter ei lang periode med heimeskule og kvardagen er litt annleis enn vanleg så har vi lekser. På 1.-2. trinn har elevane i lekse kvar veke å skrive om veka som har vore. Dei vel sjølv om […]

Samarbeidsprosjekt: Naturkunst på 1.-2. trinn og SHAPE

Samarbeidsprosjekt: Naturkunst på 1.-2. trinn og SHAPE Sjølv om vi er ein skule som ligg i utlandet har vi fleire samarbeidspartnarar rundt oss. Ein av desse er den andre norske skulen som ligg i Belgia; DNS SHAPE. Lærarane kjenner kvarandre godt og mange av elevane kjenner kvarandre. Vi prøver å ha prosjekt saman, invitere kvarandre […]

Felles 17. mai-hilsen

Felles 17. mai-hilsen I år har vi lagd en felles 17. mai-hilsen som representerer hele det norske miljøet i Belgia. Denne hilsenen et samarbeid mellom Den norske skolen i Brussel, Den norske skolen på SHAPE, Sjømannskirken, Den norske Ambassade og Den norske foreningen.

Elevarbeid: Samer og andre minoriteter av 4.-6. klasse

Elevarbeid: Samer og andre minoriteter av 4.-6. klasse I læreplanen for samfunnsfag står det bla. at elevene skal kunne: Gjøre greie for hvordan de nordiske statene og Russland trekte grensene på Nordkalotten mellom seg frem til første halvdel av 1800-tallet, og hvordan dette påvirket kulturen og levevilkårene til samene og forholdet samene hadde til statene. […]